Plany zajęć na doradztwie filozoficznym i coachingu

Plany zajęć mogą ulec drobnym zmianom.

Uwaga! W razie problemów z załącznikami PDF należy je ściągać po odświeżeniu strony w przeglądarce.

Studia stacjonarne I stopnia:

I ROK Plan uległ zmianie w związku likwidacją jednej grupy i zwiększeniem limitów w pozostałych grupach 
II ROK
III ROK

Studia stacjonarne II stopnia:

I ROK
II ROK

Studia niestacjonarne I stopnia:

I ROK
II ROK

III ROK

Studia niestacjonarne II stopnia:

I ROK
II ROK