Historia filozofii średniowiecznej – egzamin poprawkowy

Szanowni Państwo,
termin egzaminu poprawkowego z Historii filozofii średniowiecznej został przeniesiony z 18 na 19 września. Egzamin odbędzie się o godzinie 13.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Historia filozofii średniowiecznej – egzamin poprawkowy została wyłączona

Plany zajęć – Doradztwo Filozoficzne i Coaching – studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,
dostępne są plany zajęć na rok akademicki 2017/2018. Jednocześnie zastrzegamy, że plany zajęć mogą ulec drobnym zmianom. W przypadku niektórych modułów informacje o prowadzących zajęcia oraz numerach sal zostaną podane w późniejszym terminie.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plany zajęć – Doradztwo Filozoficzne i Coaching – studia niestacjonarne została wyłączona

Dr Alicja Pietras – terminy dyżurów w sesji poprawkowej

Szanowni Państwo,
dr Alicja Pietras będzie dyżurowała w następujących terminach:

04.09.2017 godz. 10:30-12:00
11.09.2017 godz. 10:30-12:00
14.09.2017 godz. 10:30-12:00
25.09.2017 godz. 12:00-14:00

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Dr Alicja Pietras – terminy dyżurów w sesji poprawkowej została wyłączona

kondolencje

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

śp.
dr hab. Katarzyny Niebrój

pracownika naukowo-dydaktycznego
Zakładu Filozofii Praktycznej i Coachingu
w Instytucie Filozofii
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Osoby zawsze bardzo życzliwej i pogodnej,
poświęcającej wiele czasu studentom,
doświadczonego pracownika naukowego i dydaktycznego.

Postać dr hab. Katarzyny Niebrój
pozostanie w naszej pamięci
jako wzór koleżeńskiej serdeczności
i ludzkiego ciepła, którym nas hojnie obdarzała.

Bratu Leszkowi i jego Żonie Danucie,
dalszej Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć dotknęła najbardziej,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Dziekani Wydziału Nauk Społecznych,
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filozofii
oraz pozostali Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 2 września 2017 roku o godz. 11.00 w bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania kondolencje została wyłączona

International Scientific Conference: Tradition and forms of criticism in European philosophy Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie – Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej

Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

International Scientific Conference:

Tradition and forms of criticism in European philosophy

Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie

Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej

12-13 September 2017, Katowice, Faculty of Social Sciences, Symposium Room III

 

CONFERENCE PROGRAMME

Day 1 (September 12th)

OPENING OF THE CONFERENCE (9.00-9.15)

Dariusz Kubok, Andrzej Noras: Welcome

SESSION ONE (9.15-13.00)

Chair: Tomasz Kubalica

Dariusz Kubok, Critical Thinking and Philosophical Criticism – an Outline of the Problem (Myślenie krytyczne i filozoficzny krytycyzm – zarys problemu)

Christoph Demmerling, Mehr als nur Wörter? Der praktische Sinn philosophischer Sprachkritik (Więcej niż słowa? Praktyczny sens filozoficznej krytyki języka)

Peggy. H. Breitenstein, Ideologiekritik nach Marx und Adorno (Krytyka ideologii według Marksa i Adorno)

Andrzej Noras, Criticism as It Was Understood by Hermann Cohen (Krytycyzm w rozumieniu Hermanna Cohena)

LUNCH (13.00)

SESSION TWO (15.00-18.00)

Chair: Andrzej Noras

Tomáš Nejeschleba, Renaissance and Early Modern Anti-Aristotelianism as a Form of Philosophical Criticism (Renesansowy i wczesnonowożytny antyarystotelizm jako forma filozoficznego krytycyzmu)

Adam Grzeliński, Critical Dimension of Locke’s Empiricism (Krytyczny wymiar empiryzmu J. Locke’a)

Tomasz Kubalica, The Old and New Critique of Pure Reason based on I. Kant  and J.F. Fries (Stara i nowa krytyka czystego rozumu w ujęciu I. Kanta i J.F. Friesa)

Piotr Świercz, Criticism in Political Philosophy in Light of Works of Witold Gombrowicz (Krytycyzm w filozofii polityki w świetle dzieł Witolda Gombrowicza)

 

Day 2 (September 13th)

SESSION THREE (10.00-12.15)

Chair: Dariusz Kubok

Matúš Porubjak, Criticism in Theognidea (Krytycyzm w Theognidea)

Zbigniew Nerczuk, Aristotle’s criticism of Protagoras in „Metaphysics” (books Gamma and Kappa) and its significance for the development of the sceptical tradition (Arystotelesowa krytyka Protagorasa w Metafizyce [księga Gamma i Kappa] i jej znaczenie dla rozwoju tradycji sceptycznej)

Josef Moural, The Modes of Skepticism Revisited (Nowe spojrzenie na tropy sceptycyzmu)

LUNCH (12.30)

SESSION FOUR (14.00-16.15)

Chair: Adam Grzeliński

Sebastian Śpiewak, The Agon of Early Greek Criticism (Agon wczesnogreckiego krytycyzmu)

Dariusz Olesiński, Criticism in Plato’s Philosophy (Krytycyzm w filozofii Platona)

Agnieszka Woszczyk, Consolatio or Critical Methods? Some Reflections on Philosophical Counseling (Consolatio czy metody krytyczne. Kilka uwag na temat Doradztwa filozoficznego)


Participants:

Peggy. H. Breitenstein, Institut für Philosophie, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Christoph Demmerling, Institut für Philosophie, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Adam Grzeliński, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Tomasz Kubalica, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Dariusz Kubok, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Josef Moural, Department of Political Science and Philosophy, J. E. Purkinje University in Ústí nad Labem

Tomáš Nejeschleba, Department of Philosophy, Palacký University Olomouc

Zbigniew Nerczuk, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Andrzej Noras, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Dariusz Olesiński, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Matúš Porubjak, Department of Philosophy, The University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Sebastian Śpiewak, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Piotr Świercz, Institute of Political Science, Jesuit University Ignatianum in Kraków,

Agnieszka Woszczyk, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania International Scientific Conference: Tradition and forms of criticism in European philosophy Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie – Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej została wyłączona

Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej – Katowice, 12-13 września 2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”, która obędzie się w dniach 12-13 września na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Otagowano | Możliwość komentowania Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej – Katowice, 12-13 września 2017 została wyłączona

Zmiana dyżuru – prof. Krzysztof Wieczorek

Szanowni Państwo,

prof. Krzysztof Wieczorek przenosi swój dyżur w dniu 27.06.2017 r. z godziny 14.30 na godzinę 13.00.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Zmiana dyżuru – prof. Krzysztof Wieczorek została wyłączona

Ogólnopolska konferencja naukowa – Człowiek a/i/lub maszyna

PROGRAM KONFERENCJI

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Ogólnopolska konferencja naukowa – Człowiek a/i/lub maszyna została wyłączona

Seminarium etyczne: Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju

Seminarium etyczne

Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju

Katowice 12 czerwca 2017 r.

Wydział Nauk Społecznych UŚ, Sala Rady Wydziału

9.00 Powitanie gości

  1. Sposoby uprawiania etyki współcześnie

Obrady i dyskusja 9.15-10.30  Moderator:  dr hab. prof. UZ J. Dudek

Dr hab. Marcin  T. Zdrenka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Makro-, mikro-,  nano- czy mezoetyka? O problemach terminologicznych „małej etyki”

Dr hab. Stefan Konstańczak prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Droga do filozofii prowadzi przez etykę. Propozycja Kazimierza  Ajdukiewicza

Dr Wojciech E. Zieliński (Uniwersytet Gdański), Wątki mądrościowe w etyce polskiej

Dr Piotr Machura (UŚ), Normatywność a gęstość pojęć w ujęciu neoarystotelesowskim

Dr hab. Danuta  Ślęczek-Czakon (UŚ), Etyka jako sztuka życia

 

10.30-10.45 przerwa

 

  1. Badanie dorobku polskiej etyki. Szkoła lwowsko-warszawska jako inspiracja dla współczesnej refleksji etycznej

Obrady i dyskusja 10.45-12.30  Moderator: dr hab. M.  T. Zdrenka

Dr hab. Dariusz Barbaszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Troska o duszę warunkiem społecznej legitymizacji  norm moralnych. Kilka uwag o aktualności refleksji etycznej Edwarda Abramowskiego

Dr Tomasz Turowski (Uniwersytet Zielonogórski), Problematyka filozofii pro-zwierzęcej w Polsce

Mgr Lucyna Majewska (Uniwersytet Zielonogórski), Idea non-violence w polskiej filozofii

Dr Krzysztof Kędziora (Uniwersytet Łódzki), Znaczenie pojęcia „godności” w polskiej etyce

Dr hab. Wojciech Rechlewicz, Wątki etyczne i religijne w twórczości Kazimierza Twardowskiego

Dr Joanna Zegzuła-Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Możliwość wykorzystania metodologii, narzędzi i koncepcji badawczych szkoły lwowsko-warszawskiej we współczesnym nauczaniu uniwersyteckim etyki

13.00-14.00 obiad

III. Moralność/etos a etyka zawodowa

Obrady i dyskusja 14.00-15.30  Moderator: dr hab. prof. UZ  S. Konstańczak

Dr hab. Joanna Dudek prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Etos: współczesne problemy z tożsamością uniwersytetu

Dr hab. Grzegorz Grzybek prof. PWSZ (PWSZ Oświęcim), Etyka zawodowa a etyka rozwoju. Personalizm a konsekwencjalizm

Dr Paweł Walczak (Uniwersytet Zielonogórski), Sprawności moralne a etyki zawodowe

Dr hab. Tomasz Czakon (UŚ), Czy kodeksy etyczne mają sens?

Dr hab. Mariusz Wojewoda, (Uniwersytet Śląski) Problem autonomii moralnej w etykach zawodowych

15.30-16.00 –  podsumowanie i zakończenie obrad

  

Miejsce obrad:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, sala Rady Wydziału
(I piętro, nr 141), ul Bankowa 11, 40-007 Katowice.

Organizatorzy:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Filozofii
Zakład Etyki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Seminarium etyczne: Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju została wyłączona

Wykłady prof. Gerharda Banse

Serdecznie zapraszamy na wykłady

prof. Gerharda Banse

z Berliner Zentrum Technik & Kultur

Wykłady odbędą się w następujących terminach:

poniedziałek 5 czerwca
• Ethics of Media
godzina 14.45-16.15, sala 316

wtorek 6 czerwca
• Future Thinking
godzina 14.15-15.45, sala 333

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Wykłady prof. Gerharda Banse została wyłączona