Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej – Katowice, 12-13 września 2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”, która obędzie się w dniach 12-13 września na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Otagowano | Możliwość komentowania Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej – Katowice, 12-13 września 2017 została wyłączona

Zmiana dyżuru – prof. Krzysztof Wieczorek

Szanowni Państwo,

prof. Krzysztof Wieczorek przenosi swój dyżur w dniu 27.06.2017 r. z godziny 14.30 na godzinę 13.00.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Zmiana dyżuru – prof. Krzysztof Wieczorek została wyłączona

Ogólnopolska konferencja naukowa – Człowiek a/i/lub maszyna

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Ogólnopolska konferencja naukowa – Człowiek a/i/lub maszyna została wyłączona

Seminarium etyczne: Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju

Seminarium etyczne

Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju

Katowice 12 czerwca 2017 r.

Wydział Nauk Społecznych UŚ, Sala Rady Wydziału

9.00 Powitanie gości

  1. Sposoby uprawiania etyki współcześnie

Obrady i dyskusja 9.15-10.30  Moderator:  dr hab. prof. UZ J. Dudek

Dr hab. Marcin  T. Zdrenka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Makro-, mikro-,  nano- czy mezoetyka? O problemach terminologicznych „małej etyki”

Dr hab. Stefan Konstańczak prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Droga do filozofii prowadzi przez etykę. Propozycja Kazimierza  Ajdukiewicza

Dr Wojciech E. Zieliński (Uniwersytet Gdański), Wątki mądrościowe w etyce polskiej

Dr Piotr Machura (UŚ), Normatywność a gęstość pojęć w ujęciu neoarystotelesowskim

Dr hab. Danuta  Ślęczek-Czakon (UŚ), Etyka jako sztuka życia

 

10.30-10.45 przerwa

 

  1. Badanie dorobku polskiej etyki. Szkoła lwowsko-warszawska jako inspiracja dla współczesnej refleksji etycznej

Obrady i dyskusja 10.45-12.30  Moderator: dr hab. M.  T. Zdrenka

Dr hab. Dariusz Barbaszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Troska o duszę warunkiem społecznej legitymizacji  norm moralnych. Kilka uwag o aktualności refleksji etycznej Edwarda Abramowskiego

Dr Tomasz Turowski (Uniwersytet Zielonogórski), Problematyka filozofii pro-zwierzęcej w Polsce

Mgr Lucyna Majewska (Uniwersytet Zielonogórski), Idea non-violence w polskiej filozofii

Dr Krzysztof Kędziora (Uniwersytet Łódzki), Znaczenie pojęcia „godności” w polskiej etyce

Dr hab. Wojciech Rechlewicz, Wątki etyczne i religijne w twórczości Kazimierza Twardowskiego

Dr Joanna Zegzuła-Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Możliwość wykorzystania metodologii, narzędzi i koncepcji badawczych szkoły lwowsko-warszawskiej we współczesnym nauczaniu uniwersyteckim etyki

13.00-14.00 obiad

III. Moralność/etos a etyka zawodowa

Obrady i dyskusja 14.00-15.30  Moderator: dr hab. prof. UZ  S. Konstańczak

Dr hab. Joanna Dudek prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Etos: współczesne problemy z tożsamością uniwersytetu

Dr hab. Grzegorz Grzybek prof. PWSZ (PWSZ Oświęcim), Etyka zawodowa a etyka rozwoju. Personalizm a konsekwencjalizm

Dr Paweł Walczak (Uniwersytet Zielonogórski), Sprawności moralne a etyki zawodowe

Dr hab. Tomasz Czakon (UŚ), Czy kodeksy etyczne mają sens?

Dr hab. Mariusz Wojewoda, (Uniwersytet Śląski) Problem autonomii moralnej w etykach zawodowych

15.30-16.00 –  podsumowanie i zakończenie obrad

  

Miejsce obrad:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, sala Rady Wydziału
(I piętro, nr 141), ul Bankowa 11, 40-007 Katowice.

Organizatorzy:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Filozofii
Zakład Etyki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Seminarium etyczne: Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju została wyłączona

Wykłady prof. Gerharda Banse

Serdecznie zapraszamy na wykłady

prof. Gerharda Banse

z Berliner Zentrum Technik & Kultur

Wykłady odbędą się w następujących terminach:

poniedziałek 5 czerwca
• Ethics of Media
godzina 14.45-16.15, sala 316

wtorek 6 czerwca
• Future Thinking
godzina 14.15-15.45, sala 333

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Wykłady prof. Gerharda Banse została wyłączona

Sympozjon Instytutu Filozofii 2017

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Sympozjon Instytutu Filozofii 2017 została wyłączona

DFiC studia niestacjonarne – zmiana w harmonogramie zjazdów

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że 4. czerwca jest świętem wolnym ustawowo i WNS będzie w tym dniu zamknięty, nastąpiły zmiany w harmonogramie zjazdów. Godziny odbywania się zajęć pozostają bez zmian. Nowy termin zjazdu:
I rok – 17.06 (sobota)
II rok – 11.06 (niedziela)
III rok – 10.06 (sobota)
I rok II stopnia – 10.06 (sobota).

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania DFiC studia niestacjonarne – zmiana w harmonogramie zjazdów została wyłączona

II SYMPOZJUM KOGNITYWISTYCZNE „ŚLĄSKA KOGNITYWISTYKA”

 

 

Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

Sala Sympozjalna III (4 piętro)

12:00 – Rozpoczęcie Sympozjum

12:10 – 12:50 dr hab. Piotr Łaszczyca „Zapamiętać memy: jak pamięć radzi sobie i/lub nie radzi z memami”

12:50 – 13:50 dr Marek Kaczmarzyk „Biologiczne aspekty myślenia”

13:50 – 14:00 Dyskusja

14:00 -15:00 dr hab. Tomasz Nowak „Parser językowy z punktu widzenia psycholingwistyki: badania eksperymentalne na materiale polskim”

15:00 – 15:40 dr Karina Maciejewska „Elektrofizjologiczne badania funkcji poznawczych ludzkiego mózgu za pomocą potencjałów wywołanych na przykładzie fali P300”

15:40-16:10 mgr Katarzyna Rychter „Eksperymenty psycholingwistyczne i neurolingwistyczne okiem filozofa”

16:10 – 16: 30 Dyskusja

16:30 Zakończenie Sympozjum

 

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania II SYMPOZJUM KOGNITYWISTYCZNE „ŚLĄSKA KOGNITYWISTYKA” została wyłączona

Seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Szanowni Państwo !

W środę 24 maja o godz. 15.30, w sali sympozjalnej nr III na IV
piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11,
odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XIV edycji Seminarium „Problem
granic w filozofii i nauce”.

Wykład pt. „Granica bezradności a fantazje o przemocy. Literatura i
humanistyka” wygłosi prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Zakładu Historii
Literatury Poromantycznej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im.
Ireneusza Opackiego w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Seminarium „Problem granic w filozofii i nauce” została wyłączona

Ogólnopolska Konferencja Naukowa FILOZOFIE I TEOLOGIE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa FILOZOFIE I TEOLOGIE.
HISTORIA POWIĄZAŃ, WAŚNI I WSPÓŁPRACY

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

Sala Seminaryjna, 2 piętro

Katowice, 15.05.2017

9:00 Rozpoczęcie konferencji

9:10 ks. dr hab. Jacek Kempa Narzędzie zmienia twórcę – o pożytku płynącym ze zmian w traktowaniu metafory przez teologię
9:30 dr Izabella Andrzejuk Philosophia ancilla theologiae est? Wzajemne relacje filozofii i teologii w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego
9:50 mgr Szymon Krzysztof Ciećko (De)konstruować od Krzyża – o ontologii trynitarnej Giuseppe Marii Zanghiego (1929-2015)

10:30 dyskusja
11:00 przerwa

11:20 mgr Karolina Ćwik Wpływ filozofii na kształtowanie się dogmatów chrystologicznych
11:50 mgr Angelika Maria Małek Kościół katolicki i marksizm – wokół teologii wyzwolenia
12:10 mgr Michał Płóciennik „Co oznacza Benares dla Jerozolimy?” (Peter Berger). Problematyka możliwości in-kulturacji chrzescijaństwa w filozoficzno-religijną myśl Dalekiego Wschodu
12:30 ks. dr Stanisław Radoń Od psychologicznej deprecjacji do nobilitacji mistyków i doświadczeń mistycznych

12:50 dyskusja
13:10 przerwa obiadowa

14:00 dr hab. Jacek Surzyn Unum Argumentum Anzelma z Canterbury
14:20 prof. dr hab. Artur Andrzejuk Filozofia i teologia w ujęciu Tomasza z Akwinu
14:40 mgr Paweł Superat Quomodo tam catholici, quam philosophi dicere consueverunt…? Marsyliusza z Inghen komentarz do Sentencji Piotra Lombarda
15:00 mgr Łukasz Tomanek Awerroizm czy „awerroizm”? Problem sceptycyzmu w relacji pomiędzy teologią i filozofią w XIV-wiecznym arystotelizmie Jana z Jandun

15:20 dyskusja
15:50 przerwa

16:10 mgr Michał Wieczorkowski Lwa Szestowa program filozofii adogmatycznej jako teologiczny projekt antyfilozofii
16:30 mgr Kacper Szpyrka Na granicy heterodoksji i herezji. Wątki teologiczne w myśli Miguela de Unamuno
16:50 mgr Marcin Krupa Czy można moralnie obronić Abrahama? Kilak słów o relacji teologii i filozofii według koncepcji Kierkegaarda
17:10 mgr Marzena Żemejda-Zybura Rzeczywistość w myśli Emila Ciorana

17:30 dyskusja

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Naukowa FILOZOFIE I TEOLOGIE została wyłączona