Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Art of Thinking”

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów
Art of Thinking

Sztuka jest identyczna z trwałą dyspozycją do opartego na trafnym rozumowaniu tworzenia.

Arystoteles, Metafizyka, 981 a5

13679956_1746736492257723_7867783292139104351_o

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Art of Thinking” organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbędzie się 20 i 21 września 2016 roku.

           Wielkie wydarzenia kreowały sztukę, a powstanie wielkich dzieł niejednokrotnie zmieniały bieg historii. Niejako jest istotą człowieka, zdolnością daną tylko jemu, aby przelewał ją na świat. Współcześnie przy rozwoju nauk kognitywnych oraz ich składowych, pojawia się perspektywa szerszego spojrzenia na tę umiejętność daną ludziom. Badania w obrębie tych dziedzin dają nam możliwość dodania do sztuki nowego obszaru, którym jest zdolność twórcza mózgu. Dają, te praktyki badawcze, możliwość podglądania jego skomplikowanej pracy, obserwacji wewnętrznego procesu zachodzących podczas tworzenia arcydzieł. A im bardziej zgłębiamy swą wiedze nabieramy przekonania, że racje mieli filozofowie, uznający cały ten proces za największą ze sztuk.

Na konferencji pragniemy zajrzeć w głąb procesów i modeli poznawczych, spojrzeć oczami kognitywisty na naturę samego procesu myślenia. Szczególną uwagę chcemy poświęcić aspektowi tworzenia i odbioru szeroko pojętej sztuki, kreatywności oraz możliwości ich zastosowania. Zachęcamy również do naukowej kreatywności i prezentowania niecodziennych badań z innych obszarów zainteresowań kognitywistki.

Formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie prosimy, aby plik ze zgłoszeniem przesyłać do 28 sierpnia na adres cognitive.silesia@gmail.com (preferowane formaty: pdf, doc, docx).

Plik należy nazwać według wzoru JanKowalski.doc. 

cognitive.silesia@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 20 zł.

Komitet Organizacyjny:

mgr Kamil Wach

mgr Paweł Skowroński

Sławomir Duda

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Art of Thinking” została wyłączona

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane Filozofie?”

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów

Ezoteryka i alchemia.
Zapomniane Filozofie?

Szanowni Państwo,

Podręczniki opisują dobrze znane, mające historyczne ugruntowanie, nurty filozofii. Zdaje się, że ostrzeżenie Platona z dialogu “Fajdros”, przed kulturą pisaną jest dzisiaj bardziej aktualne  niż kiedykolwiek (zwłaszcza w filozofii, która zapomniała o praktyce filozofowania, a skupiła się na uprawianiu historii myśli):

Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa pismu i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego istocie, a nie z własnego wnętrza, z siebie samego. Więc to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko środek na przypominanie sobie. Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiędą bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie się im zdawało, że wiele umieją, a po większej części nie będą umieli nic i tylko obcować z nimi będzie trudno; to będą mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy naprawdę.

Ta myśl leży u podstaw filozofii Platona, o czym się zapomina – “Dialogi” miały charakter propedeutyki, lub swoistej popularyzacji filozofii, jej przedsmaku. Prawdziwa filozofia Platońska miała charakter dynamiczny i dyskretyny, nie była spisana na kartach, gdzie mogła tylko leżeć bezbronna w oderwaniu od filozofa. W liście VII Platon wskazuje, jak dalece niedoskonały jest przekaz filozofii za pomocą pisma:

Gdybym miał to przeświadczenie, że sprawy te dadzą się w należyty sposób przedstawić w piśmie szerokiemu ogółowi albo też w ustnych naukach, czyż byłoby dla mnie piękniejsze zadanie w życiu od tego, ażeby pisać o tych tak zbawczych prawdach dla ludzi i ażeby wszystkim oświetlić istotną naturę rzeczy?

Tajne, zamknięte stowarzyszenia o charakterze inicjacyjnym od setek lat funkcjonowały w postaci alchemików, wolnomularzy, akademii platońskich czy pitagorejczyków, uprawiając w swoim zamkniętym gronie filozofię i naukę. Były to czasy kiedy nie mogliśmy mówić o tak mocnym podziale na świat nauki, duchowości i filozofii, te sfery się ze sobą przenikały i były nierozdzielne. Taką formę żywej, niespisanej filozofii, przekazywanej w formie ścieżki inicjacyjnej nazywamy ezoteryzmem, a jej przejawy – ezoteryką.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję dedykowaną kulturoznawczym, filozoficznym i historycznym badaniom nad zarysowaną tematyką pt. “Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”, organizowaną przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mamy nadzieję na konstruktywną i multidyscyplinarną dyskusję nad tematyką ezoteryki, oraz różnych form uprawiania filozofii, zachęcając do stawiania pytania o naturę samej filozofii oraz jej granic. Proponujemy następujące zagadnienia tematyczne:

 • Filozofia jako praktyka
 • Filozofia jako ścieżka inicjacyjna
 • Alchemia
 • Wolnomularsto
 • Rytuały i wierzenia ludowe
 • Problematyka wiedzy tajemnej
 • Spirytyzm
 • Ezoteryka w kulturze masowej

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 10 września pod adresem:  ezoterykaialchemia@gmail.com

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane Filozofie?” została wyłączona

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Film i Filozofia”

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów

Film i Filozofia

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Film i Filozofia” organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbędzie się 10 września 2016 roku.

Pytanie o filozoficzne aspekty kinematografii rodzi się w sposób naturalny, nietrudno zauważyć, że twórcy filmowi czerpią z filozofii, a sam film wpływa z kolei na sposób jej uprawiania, tematykę i umożliwia wizualizację filozoficznych koncepcji. Podczas konferencji pragniemy zastanowić się nad problemem spotkania młodej dziesiątej muzy z długą tradycją filozoficzną. Interesują nas zarówno zagadnienia metodologiczne, jak i analizy konkretnych przykładów przenikania się tych sfer. Zdradzające heideggerowską proweniencję obrazy Terrence’a Malicka, pełne sokratejskiej ironii filmy Woodego Allena czy też oglądane w kluczu problemu Boga oraz psychoanalizy mistrzowskie dzieła Ingmara Bergmana oraz wiele innych cennych produkcji, a także, z drugiej strony, analizy Slavoja Žižka to jedynie wybrane konteksty, w jakich podejmujemy się analizy tytułowego złożenia.

Do udziału w konferencji pragniemy zaprosić przedstawicieli różnych nauk przyjmujących odmienne perspektywy badawcze. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie stanie się okazją do pogłębionej refleksji podejmującej zagadnienia mające już swoje stałe miejsce
w obrębie humanistyki.

Zapraszamy Państwa do rozważań skupionych wokół następujących kręgów tematycznych:

 • film jako doświadczenie duchowe,
 • film jako nośnik refleksji filozoficznej,
 • film – opisywanie czy kreowanie świata,
 • recepcja tradycji filozofii zachodniej w kinie Dalekiego Wschodu,
 • ideologia i propaganda w filmie,
 • problem prawdy a kinematografia. Prawda w gatunkach filmowych: dokument, realizm, realizm magiczny, surrealizm, fantastyka, science fiction,
 • Bóg i religia w obrazie filmowym,
 • film a epistemologia zjawiska immersji: relacja widz – postać filmowa.
 • problem ciała i płci w filmie – feminizm, seksizm i problematyka gender.

Zachęcamy Państwa również do podejmowania innych zagadnień związanych z tematem konferencji.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 25 sierpnia pod adresem:  filmifilozofia@gmail.com

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Komitet Organizacyjny:

mgr Paweł Gwiaździński

mgr Marcin Krupa

mgr Grzegorz Wiończyk

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Film i Filozofia” została wyłączona

Absolwenci filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zainteresowani Waszymi losami, chcielibyśmy dostarczać kolejnym rocznikom studentów więcej wiedzy i kwalifikacji pozwalających łączyć filozofię z umiejętnościami i kompetencjami przydatnymi w życiu. W tym celu przy Instytucie Filozofii została powołana Rada Programowo-Biznesowa. Chcielibyśmy wykorzystać Wasze doświadczenie, dlatego:

 • Zapraszamy na spotkanie absolwentów, które odbędzie się 1 października (sobota) 2016 r. o godz. 10.00 w Instytucie Filozofii UŚ. Spotkanie pozwoli nam odświeżyć kontakty, ewentualnie zorganizować się w Stowarzyszeniu Absolwentów UŚ, lecz także podyskutować, a w szczególności uzyskać Wasze opinie na temat: jak po filozofii znaleźć swoje miejsce w życiu. W spotkaniu uczestniczyć będzie dziekan WNS, dyrekcja Instytutu oraz zostaną przedstawione wyniki ankiety.
 • Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie chęci udziału przez wysłanie zgłoszenia (do 25 września 2016 r.) na adres: : http://www.bk.us.edu.pl/zgloszenie-udzialu-w-spotkaniu-absolwentow-filozofii-w-dn-1-pazdziernika-2016-r
 • Prosimy o przesyłanie niniejszego apelu do wszystkich znanych Wam absolwentów filozofii. Większa liczba uczestników pozwoli nam lepiej działać.

W przypadku pojawienia się jakichś pytań, wątpliwości, proszę o kontakt: tomasz.czakon@us.edu.pl

Z poważaniem

Tomasz Czakon

przewodniczący Rady Programowo-Biznesowej przy IF UŚ

Katowice 14.07.2016 r.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Absolwenci filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została wyłączona

Informacje o Wydziałowych komisjach rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia procesu rekrutacji podajemy na stronie Instytutu informacje o Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Filozofia

ul. Bankowa 11 , pok. 331c
40-007 Katowice
60 517 66 09

Godziny urzędowania:

od 2016-07-14 do 2016-07-15

czwartek 11:00 – 13:00
piątek 11:00 – 13:00

Sekretarz dr Agnieszka Wesołowska
agnieszka.wesolowska@us.edu.pl


Doradztwo filozoficzne i coaching

ul. Bankowa 11 , pok. 328
40-007 Katowice
51 251 72 31

Godziny urzędowania:

od 2016-07-14 do 2016-07-15

czwartek 11:00 – 13:00
piątek 11:00 – 13:00

Sekretarz dr Dariusz Bęben
dariusz.beben@us.edu.pl


Kognitywistyka

ul. Bankowa 11 , pok. 328
40-007 Katowice
51 251 72 31

Godziny urzędowania:

od 2016-07-14 do 2016-07-15

czwartek 11:00 – 13:00
piątek 11:00 – 13:00

Sekretarz dr Agnieszka Wesołowska
agnieszka.wesolowska@us.edu.pl

 

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Informacje o Wydziałowych komisjach rekrutacyjnych została wyłączona

Informacja o stypendium wyjazdowym Ambasady Turcji

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy informację w sprawie letnich stypendiów w Turcji. Stypendia przeznaczone są dla studentów studiów magisterskich zainteresowanych turkologią i osmanistyką. Aplikacje należy przesyłać do 5 lipca br.

SUMMER SCHOLARSHIPS FOR A STUDY TRIP IN TURKEY

Description

 • The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey will offer short summer scholarships for a study trip for successful and motivated graduate students (MA, MPhil, PhD, etc.) interested in Ottoman and Turkish studies.
 • The aim of the project is to provide wide-ranging first hand information on Turkey, its culture, history and politics; and to promote social and academic exchanges among the participants and their Turkish counterparts.

Eligibility 

Applicants to the study trip must be graduate students in Turcology, History, Political Science, International Relations, Sociology, Journalism, Law or Public Administration.

 • This year’s scholarship programme is open to students from the following countries: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Republic of Ireland, Italy, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA.

Modalities

 • All travel and accommodation expenses of the study trip will be covered by the Turkish Ministry of Culture and Tourism.
 • The programme will include 30 participants.
 • The programme, excursions and discussions will be in English.
 • Participants of the study trip will be required to arrive in Turkey on 23 August 2016 and fully participate in the programme that ends on 1 September 2016. (Draft programme is enclosed.)
 • Following the visit, participants will be requested to provide an evaluation paper by 26 September 2016 on the programme and their perception of Turkey.

Application-Information

 • Applications will be made to the Turkish Embassy in Warsaw via email: embassy.warsaw@mfa.gov.tr
 • Applicants are requested to provide a CV, motivation letter in English and transcripts.

Deadline

 • The deadline for applications is 5 July 2016.

 

PROGRAMME SUMMER SCHOLARSHIPS FOR A STUDY TRIP IN TURKEY

(23 AUGUST-01 SEPTEMBER 2016)

Day 1 / 23 August, Tuesday (Istanbul)

Arrival in Istanbul and transfer to the hotel.

Dinner at the hotel.

Day 2 / 24 August, Wednesday (Istanbul)

Departure from the hotel

Visit to Topkapı Palace

Visit to Sultanahmet Mosque

Visit to Hagia Sophia Museum guided by an expert.

Visit to the Basilica Cistern

Lunch

Visit to Dolmabahce Palace

Boat tour to Beylerbeyi Palace

Dinner: Boat Tour

Day 3 / 25 August, Thursday (Istanbul)

 Lecture by the Culinary Arts Center (YESAM) on the “Turkish Cuisine”

Lunch

Visit to the Archaeological Museum

Visit to the Grand Bazaar

Lecture: “Ottoman & Byzantine Art”.

Dinner

Day 4 / 26 August, Friday (Istanbul – Ankara)

Morning flight to Ankara

Briefing at the Ministry Of Foreign Affairs.

Lunch

Lecture at the Museum of Anatolian Civilizations.

Visit to the Museum of Anatolian Civilizations.

Dinner

Day 5 / 27 August, Saturday (Antalya)

Morning flight to Antalya

Visit to Perge & Aspendos

Lunch

Lecture at the Antalya Museum: “History of Anatolia”

Visit to the Antalya Museum

Drive to Ovacık.

Dinner and overnight at Ovacık (Mountain Hotel)

Day 6 / 28 August, Sunday (Cirali)

Lycian way walk: Tahtali Mountain down to Chimera.

Dinner and overnight at Çıralı.

Day 7 / 29 August, Monday (Elmalı)

Visit to Olympos

Drive to Limyra.

Visit to Limyra with Prof Zeynep Kuban.

Lunch at the Excavation house (if possible)

Visit to Arykanda with Prof. Macit Tekinalp and walk from Arykanda to Rock-cut tombs.

Dinner and overnight at Elmalı.

Day 8 / 30 August, Tuesday (Kekova)

Visit to Beyler village, the Lycian Wooden Storehouses.

Visit to Hacı Musalar Hoyuk and lecture on Bronz Age Lycia from Prof. İlknur Özgen

Lunch

Lycian way: walk the Dokuzgol Historical Cedar Forests.

Drive to Kekova.

Dinner and overnight at Kekova.

Day 9 / 31 August, Wednesday (Fethiye)

Sea – kayak sunken ruins of Kekova.

Drive to Yediburunlar

Lycian way: Walk from Yediburunlar to Faralya.

Drive to Fethiye.

Dinner and overnight at Fethiye.

Day 10 /01 September, Thursday (Departure)

Transfer to Dalaman Airport for international flights.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Informacja o stypendium wyjazdowym Ambasady Turcji została wyłączona

DFiC II rok studia niestacjonarne – egzamin z Filozoficznych wzorców sztuki życia

Szanowni Państwo,

egzamin z „Filozoficznych wzorców sztuki życia” dla studentów II roku I stopnia studiów niestacjonarnych Doradztwa filozoficznego i coachingu zostaje przeniesiony na dzień
3 lipca 2016 r. (niedziela) o godz. 11.00, p. 326.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania DFiC II rok studia niestacjonarne – egzamin z Filozoficznych wzorców sztuki życia została wyłączona

Informacja

Dyżur dr. hab. Tomasza Kubalicy dn. 21 czerwca br. odwołany. Przepraszamy za utrudnienia.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Seminarium: Odpowiedzialny design

Desing

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Seminarium: Odpowiedzialny design została wyłączona

Godziny rektorskie

godziny-rektorskie

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Godziny rektorskie została wyłączona