Informacja dla studentów I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA FILOZOFII dotycząca rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Szanowni Państwo,

ze względu na trwający nabór na I rok studiów stacjonarnych II stopnia Filozofii rejestracja na zajęcia odbędzie się analogowo (osobiście)
w dniu 3 października 2016 r. (poniedziałek)
w Sekretariacie Instytutu Filozofii

(pokój 325, III piętro Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11)
w godzinach od 9.00-15.00.

Studenci którzy nie mogą przybyć osobiście mogą zarejestrować się na zajęcia telefonicznie w tym samym terminie pod numerem
32 359 2129.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Informacja dla studentów I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA FILOZOFII dotycząca rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 została wyłączona

Odwołane zajęcia

W dniu 5 października 2016 r. (środa) nie odbędą się zajęcia dla Kognitywistyki prowadzone na Wydziale Informatycznym w Sosnowcu.

W dniu 5 października 2016 r. (środa) nie odbędą się zajęcia dra Grzegorza Gawrona
z I rokiem Filozofii.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Odwołane zajęcia została wyłączona

Plany zajęć DFiC Studia Stacjonarne

Szanowni Państwo,

zakładka plany została uzupełniona o studia z Doradztwa Filozoficznego i Coachingu (Studia stacjonarne I i II stopnia).

JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY, ŻE WSZYSTKIE PLANY MOGĄ JESZCZE ULEC ZMIANIE.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plany zajęć DFiC Studia Stacjonarne została wyłączona

SPOTKANIE INAUGURACYJNE

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Instytutu Filozofii zaprasza Studentów pierwszego roku na spotkania inauguracyjne roku akademickiego 2016/2017, które odbędą się w dniu 4 października 2016 r. (wtorek) w Sali Sympozjalnej III na IV piętrze Wydziału Nauk Społecznych.

Harmonogram spotkań:
• Dla kierunku DORADZTWA FILOZOFICZNEGO I COACHINGU I i II stopnia o godz. 12.00,
• Dla kierunku FILOZOFII I i II stopnia o godz. 13.00,
• Dla kierunku KOGNITYWISTYKI I stopnia o godz. 14.00.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania SPOTKANIE INAUGURACYJNE została wyłączona

Plany i rejestracje w systemie USOS

Szanowni Państwo,

dostępne są już plany dla następujących kierunków:

 • Doradztwo Filozoficzne i Coaching (Studia niestacjonarne I stopnia),
 • Filozofia (Studia dzienne I i II stopnia),
 • Kognitywistyka (Studia stacjonarne I stopnia).

Rejestracja na zajęcia w systemie USOS dla kierunków Doradztwo filozoficzne i Coaching oraz Filozofia rozpocznie się 3.10. o godz. 20.00.

Dla Kognitywistyki rejestracja rozpocznie się 27.09.

Brakujące plany zajęć pojawią się w najbliższych dniach.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plany i rejestracje w systemie USOS została wyłączona

Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

w roku akademickim 2016 / 2017 

Źródła kultury europejskiej

Cykl pomyślany (8 spotkań) jest jako dialog poszczególnych nauk uprawianych na Wydziale Nauk Społecznych. Chcemy wskazać na wielość sposobów myślenia stanowiących podstawę współczesnej kultury.

Miejsce: duża aula im. K. Popiołka

Czas spotkań: wtorek, godz. 11.05 – 12.35

Propozycje tematów:

 1. Całun Turyński a nauka (25.10.2016r.)

Prof. zw. dr hab. Idzi Panic

 1. Filozofia jako sztuka życia (15.11.2016r.)

Dr Agnieszka Woszczyk

 1. Życie codzienne rzymskich żołnierzy w Brytanii (13.12.2016r.)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

 1. Asceza i ciało. Ujęcie filozoficzne i teologiczne (10.01.2017r.)

dr hab. Aleksander Bańka

 1. Życie prywatne książąt i królów polskich w średniowieczu (7.02.2017r.)

Prof. dr hab. Jerzy Sperka

 1. Porozmawiajmy o mieście (21.03.2017r.)

Prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki

 1. Jak rozumieć politykę ? (11.04.2017r.)

dr Tomasz Słupik

 1. Źródła i pożytki sceptycyzmu (30.05.2017r.)

Dr hab. Dariusz Kubok

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych została wyłączona

Studia Podyplomowe z Filozofii i Etyki

U W A G A!

Słuchacze Studiów Podyplomowych z Filozofii i Etyki

W dniu 29.09.2016 zapraszamy na oraz pierwsze zajęcia 3 semestru (od godz. 13.00 do 21.00)

Zajęcia będą się odbywać w sali 316 (tj. III piętro).

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Studia Podyplomowe z Filozofii i Etyki została wyłączona

Zmiana godziny egzaminu

Szanowni Państwo,

egzamin z Etyki ogólnej u dr hab. Danuty Ślęczek-Czakon zostaje przesunięty na godzinę 14. Data egzaminu pozostaje niezmieniona, tj. 20.09.2016.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Zmiana godziny egzaminu została wyłączona

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Art of Thinking”

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów
Art of Thinking

Sztuka jest identyczna z trwałą dyspozycją do opartego na trafnym rozumowaniu tworzenia.

Arystoteles, Metafizyka, 981 a5

13679956_1746736492257723_7867783292139104351_o

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Art of Thinking” organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbędzie się 20 i 21 września 2016 roku.

           Wielkie wydarzenia kreowały sztukę, a powstanie wielkich dzieł niejednokrotnie zmieniały bieg historii. Niejako jest istotą człowieka, zdolnością daną tylko jemu, aby przelewał ją na świat. Współcześnie przy rozwoju nauk kognitywnych oraz ich składowych, pojawia się perspektywa szerszego spojrzenia na tę umiejętność daną ludziom. Badania w obrębie tych dziedzin dają nam możliwość dodania do sztuki nowego obszaru, którym jest zdolność twórcza mózgu. Dają, te praktyki badawcze, możliwość podglądania jego skomplikowanej pracy, obserwacji wewnętrznego procesu zachodzących podczas tworzenia arcydzieł. A im bardziej zgłębiamy swą wiedze nabieramy przekonania, że racje mieli filozofowie, uznający cały ten proces za największą ze sztuk.

Na konferencji pragniemy zajrzeć w głąb procesów i modeli poznawczych, spojrzeć oczami kognitywisty na naturę samego procesu myślenia. Szczególną uwagę chcemy poświęcić aspektowi tworzenia i odbioru szeroko pojętej sztuki, kreatywności oraz możliwości ich zastosowania. Zachęcamy również do naukowej kreatywności i prezentowania niecodziennych badań z innych obszarów zainteresowań kognitywistki.

Formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie prosimy, aby plik ze zgłoszeniem przesyłać do 28 sierpnia na adres cognitive.silesia@gmail.com (preferowane formaty: pdf, doc, docx).

Plik należy nazwać według wzoru JanKowalski.doc. 

cognitive.silesia@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 20 zł.

Komitet Organizacyjny:

mgr Kamil Wach

mgr Paweł Skowroński

Sławomir Duda

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Art of Thinking” została wyłączona

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane Filozofie?”

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów

Ezoteryka i alchemia.
Zapomniane Filozofie?

Szanowni Państwo,

Podręczniki opisują dobrze znane, mające historyczne ugruntowanie, nurty filozofii. Zdaje się, że ostrzeżenie Platona z dialogu “Fajdros”, przed kulturą pisaną jest dzisiaj bardziej aktualne  niż kiedykolwiek (zwłaszcza w filozofii, która zapomniała o praktyce filozofowania, a skupiła się na uprawianiu historii myśli):

Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa pismu i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego istocie, a nie z własnego wnętrza, z siebie samego. Więc to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko środek na przypominanie sobie. Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiędą bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie się im zdawało, że wiele umieją, a po większej części nie będą umieli nic i tylko obcować z nimi będzie trudno; to będą mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy naprawdę.

Ta myśl leży u podstaw filozofii Platona, o czym się zapomina – “Dialogi” miały charakter propedeutyki, lub swoistej popularyzacji filozofii, jej przedsmaku. Prawdziwa filozofia Platońska miała charakter dynamiczny i dyskretyny, nie była spisana na kartach, gdzie mogła tylko leżeć bezbronna w oderwaniu od filozofa. W liście VII Platon wskazuje, jak dalece niedoskonały jest przekaz filozofii za pomocą pisma:

Gdybym miał to przeświadczenie, że sprawy te dadzą się w należyty sposób przedstawić w piśmie szerokiemu ogółowi albo też w ustnych naukach, czyż byłoby dla mnie piękniejsze zadanie w życiu od tego, ażeby pisać o tych tak zbawczych prawdach dla ludzi i ażeby wszystkim oświetlić istotną naturę rzeczy?

Tajne, zamknięte stowarzyszenia o charakterze inicjacyjnym od setek lat funkcjonowały w postaci alchemików, wolnomularzy, akademii platońskich czy pitagorejczyków, uprawiając w swoim zamkniętym gronie filozofię i naukę. Były to czasy kiedy nie mogliśmy mówić o tak mocnym podziale na świat nauki, duchowości i filozofii, te sfery się ze sobą przenikały i były nierozdzielne. Taką formę żywej, niespisanej filozofii, przekazywanej w formie ścieżki inicjacyjnej nazywamy ezoteryzmem, a jej przejawy – ezoteryką.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję dedykowaną kulturoznawczym, filozoficznym i historycznym badaniom nad zarysowaną tematyką pt. “Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”, organizowaną przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mamy nadzieję na konstruktywną i multidyscyplinarną dyskusję nad tematyką ezoteryki, oraz różnych form uprawiania filozofii, zachęcając do stawiania pytania o naturę samej filozofii oraz jej granic. Proponujemy następujące zagadnienia tematyczne:

 • Filozofia jako praktyka
 • Filozofia jako ścieżka inicjacyjna
 • Alchemia
 • Wolnomularsto
 • Rytuały i wierzenia ludowe
 • Problematyka wiedzy tajemnej
 • Spirytyzm
 • Ezoteryka w kulturze masowej

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 10 września pod adresem:  ezoterykaialchemia@gmail.com

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane Filozofie?” została wyłączona