Godziny dziekańskie – 22.12.2017

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Godziny dziekańskie – 22.12.2017 została wyłączona

Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach – dr hab. Gabriela Besler „Korespondencja Gottloba Fregego i Davida Hilberta”

Zapraszamy studentów i pracowników Instytutu Filozofii
na zebranie Komisji Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach,
podczas którego
dr hab. Gabriela Besler
wygłosi referat pt.
Korespondencja Gottloba Fregego i Davida Hilberta

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia, w poniedziałek, o godz. 15.30 w sali 332.

Abstrakt

Frege i Hilbert spotkali się w Lubece w 1895 roku, gdzie Frege wygłosił wykład, opublikowany następnie w 1897 roku pt. Über die Begriffsschrift des Herrn Peano und meine eigene (O piśmie pojęć Pana Peano i moim własnym). To wydarzenie zapoczątkowało korespondencję liczącą dziewięć dokumentów.

Pierwsze dwa listy dotyczą wad i zalet w używaniu w matematyce symbolizmu.

Sześć następnych listów zostało napisanych w związku z niezgodą Fregego na koncepcję geometrii przedstawioną przez Hilberta w Grundlagen der Geometrie (1899). Tu są omawiane następujące zagadnienia: Koncepcje geometrii: oparta na oglądzie przestrzennym lub abstrakcyjny system niezinterpretowany; Czym jest aksjomat i jaką pełni funkcję w matematyce; Aksjomat a definicja, zdanie rozjaśniające (Erläuterungsatz) i wyjaśnienie (jako elementy systemu formalnego); Niesprzeczność i niezależność aksjomatów; Warunki poprawności definicji, w tym warunek (nie)twórczości definicji; Rozjaśnianie – opis czynności naukotwórczej; „Istnieje” jest pojęciem drugiego stopnia (Frege); Kryterium niesprzeczność jako kryterium istnienia i prawdziwości (Hilbert).

Ostatni list Hilbert napisał do Fregego po otrzymaniu II tomu jego Grundgesetze der Arithmetik (1903), informuje w nim Fregego o tym, że problem antynomii zna od 4-5 lat.

Chociaż Hilbert nie zmienił swego systemu geometrii pod wpływem krytyki Fregego a Frege nie zgodził się na nowe rozumienie aksjomatu i nową koncepcję geometrii, to ich korespondencja pokazuje Fregego jako naukowca cenionego przez Hilberta.

W tym wystąpieniu zobrazuję poglądy Fregego i Hilberta fragmentami z ich korespondencji. Do drugiego wydania Grundlagen der Geometrie (1903) Hilbert wprowadził liczne zmiany. Do zbadania pozostaje, czy były one inspirowane uwagami Fregego.

G. Frege, Wissenschaftlicher Briefwechsel. Hamburg, (1976) 2013.

P. Blanchette, Frege – Hilbert Controversy. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/frege-hilbert.

P. Blanchette: Frege’s Critique of Modern Axioms. In: Frege: Freund(e) and Feind(e) (2015).

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach – dr hab. Gabriela Besler „Korespondencja Gottloba Fregego i Davida Hilberta” została wyłączona

Plan zajęć – Kognitywistyka – aktualizacja

Szanowni Państwo,
plany zajęć (III rok) na rok akademicki 2017/2018 uległy aktualizacji.

Jednocześnie zastrzegamy, że plany zajęć mogą ulec drobnym zmianom.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plan zajęć – Kognitywistyka – aktualizacja została wyłączona

dr Karolina Wantulo – Jak po filozofii znaleźć swoje miejsce w życiu?

Zapraszamy

studentów filozofii, coachingu, kognitywistyki na spotkanie z

dr Karoliną Wantulok

absolwentką filozofii, dyrektorem marketingu dużego hotelu.

Dr Karolina Wantulok w oparciu o własne doświadczanie odpowie na pytanie

Jak po filozofii znaleźć swoje miejsce w życiu?

Spotkanie odbędzie się 28 listopada, we wtorek, o godz. 12.30 w sali sympozjalnej III.

Dr Magdalena Wołek
Zastępca dyrektora Instytutu Filozofii
Dr Agnieszka Woszczyk
Zastępca dyrektora Instytutu Filozofii

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania dr Karolina Wantulo – Jak po filozofii znaleźć swoje miejsce w życiu? została wyłączona

Plan zajęć – Doradztwo Filozoficzne i Coaching – studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,
plan zajęć na rok akademicki 2017/2018 dla Doradztwa filozoficznego i coachingu studiów niestacjonarnych (II rok II stopnia) został zaktualizowany.

Jednocześnie zastrzegamy, że plany zajęć mogą ulec drobnym zmianom.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plan zajęć – Doradztwo Filozoficzne i Coaching – studia niestacjonarne została wyłączona

Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki

Szanowni słuchacze Studiów Podyplomowych,

zapraszamy na pierwsze zajęcia I semestru, które odbędą sie w dniu 9.11.2017 o godz. 16.00 s. 316 (trzecie piętro).

Informujemy także, że plan zajęć dla I sem. PSFiE znajduje się w zakładce plany.

Sekretariat studiów to p. 122 (pierwsze piętro).

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki została wyłączona

Filozofia – Rejestracja

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Filozofia – Rejestracja została wyłączona

Plan zajęć – Doradzctwo filozoficzne i coaching – aktualizacja

Szanowni Państwo,
plan zajęć na rok akademicki 2017/2018 dla Doradztwa filozoficznego i coachingu studiów stacjonarnych (II rok II stopnia) został zaktualizowany.

Jednocześnie zastrzegamy, że plany zajęć mogą ulec drobnym zmianom.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plan zajęć – Doradzctwo filozoficzne i coaching – aktualizacja została wyłączona

Filozofia – rejestracja

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Filozofia – rejestracja została wyłączona

Plan zajęć – Kognitywistyka – aktualizacja

Szanowni Państwo,
plany zajęć (II rok) na rok akademicki 2017/2018 uległy aktualizacji.

Jednocześnie zastrzegamy, że plany zajęć mogą ulec drobnym zmianom.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plan zajęć – Kognitywistyka – aktualizacja została wyłączona