28.04 – Godziny dziekańskie

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania 28.04 – Godziny dziekańskie została wyłączona

Wykład otwarty dra hab. MARKA WÓJTOWICZA

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Wykład otwarty dra hab. MARKA WÓJTOWICZA została wyłączona

Problem granic w filozofii i nauce

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy 12 kwietnia 2017 o godz. 15.30 na kolejne w tym semestrze seminarium w ramach XVI edycji Seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”. Seminarium odbędzie się jak zawsze w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11. Prelekcję pt. ”Samoorganizacja: piękna teoria fizyczna” wygłosi prof. dr hab. Józef Sznajd z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Z poważaniem,
Andrzej Noras – Instytut Filozofii
Krystian Roleder – Instytut Fizyki

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Problem granic w filozofii i nauce została wyłączona

Problem granic w filozofii i nauce – odwołany wykład

Informujemy, że zostaje odwołany dzisiejszy wykład
dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej
Strukturalizm w filozofii matematyki
mający odbyć się w ramach Seminarium Interdyscyplinarnego
Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki
Problem granic w filozofii i nauce
o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych w sali sympozjalnej III na IV piętrze. Zostanie ustalony nowy termin wykładu.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Problem granic w filozofii i nauce – odwołany wykład została wyłączona

Debata: „Czy potrzebne jest państwo prawa?”

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Debata: „Czy potrzebne jest państwo prawa?” została wyłączona

Studia i praktyki za granicą – Erasmus+ 2017/2018

Studia i praktyki za granicą – Erasmus+ 2017/2018

Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ trwa.

W ramach Erasmus+ można realizować:

– część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
– praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

 1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji: http://www.wns.us.edu.pl/pl/dla-studenta/wymiana-miedzynarodowa/erasmus
 2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki).
 3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
 4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line:
 1. Wydrukować  formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie www.erasmus.us.edu.pl.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Studia i praktyki za granicą – Erasmus+ 2017/2018 została wyłączona

Kognitywistyka – Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

Szanowni Państwo,

Informuję studentów I-go roku Kognitywistyki, że ćwiczenia z przedmiotu Anatomia funkcjonalna układu nerwowego rozpoczną się dnia 17.03.2017 zgodnie z planem podanym przez Dziekanat. Ćwiczenia obywać się będą w sali ćwiczeń Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt, sala 011/012 (niski parter) zgodnie z harmonogramem merytorycznym. Każde ćwiczenie poprzedzone będzie kolokwium z bieżącego tematu. Studenci zobowiązani są przynieść na zajęcia ołówek oraz kolorowe kredki.

Dr hab. Weronika Rupik

 

Program z przedmiotu Anatomia Funkcjonalna Układu Nerwowego

Dla studentów I roku kierunku Kognitywistyka, w roku akademickim 2017/2018

 

Lp. data Temat
1. 17.03.2017 Neurulacja  i różnicowanie mózgowia
2. 24.03.2017 Tkanka nerwowa i tkanka glejowa
3. 31.03.2017 Budowa i funkcje kresomózgowia
4. 07.04.2017 Budowa i funkcje międzymózgowia i śródmózgowia
5. 21.04.2017 Budowa i funkcje  mostu, rdzenia przedłużonego i móżdżku
6. 28.04.2017 Budowa i funkcje rdzenia kręgowego
7. 05.05.2017

 

Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego

 Literatura:

Student otrzymuje każdorazowo od prowadzących materiały niezbędne do teoretycznego przygotowania się do zajęć.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Kognitywistyka – Anatomia funkcjonalna układu nerwowego została wyłączona

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

Europa w obliczu wyzwań  i zagrożeń bezpieczeństwa, tożsamości  i jakości życia

(Europe in the Context of Challenges and Threats to Security, Identity and Quality of Life)

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego  – Małgorzata Mańka-Szulik

            Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa

Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk    

Organizator

Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego

Współorganizatorzy

Urząd Miasta Zabrze

oraz

Śląskie Centrum Etyki Biznesu

i Zrównoważonego Rozwoju

Program seminarium (program of seminar):

23.03.2017- Katowice, UŚ WNS (pierwszy dzień: sala Rady Wydziału WNS)

       10.00 – Powitanie gości

10.30-11.30 referaty

Moderator: dr hab. M. Wojewoda

 1. Płk dr hab. Zbigniew Grzywna (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ): Wpływ rozwoju miasta na bezpieczeństwo jego mieszkańców
 2. Dr Sébastien Bauvet (Centre Maurice Halbwachs Paris): The Private Side of a New Security Identity in French Cities
 3. Dr Benjamin Perasovic, (Ivo Pilar Institute) Youth, Democracy and Populism in Croatian Context
 4. Dr Karolina Wojtasik, (Instytut Socjologii UŚ): Bezpieczeństwo i tożsamość w konfrontacji z procesami migracji – doświadczenia europejskie

Dyskusja 11.30 – 11.45

Przerwa kawowa 11.45 – 12.00

12.00 – 12.45 referaty

Moderator: prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas

 1. Prof. Pol Śl. Aleksandra Kuzior, prof. Alla Lobanova (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych PŚ) – Problem migracji – ukraińskie i polskie doświadczenia
 2. Dr Katarzyna Czornik: Destabilizacja Bliskiego Wschodu przez Zachód jako jedna z głównych determinant kryzysu migracyjno-uchodźczego w Unii Europejskiej, (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)
 3. Dr Rafał Cekiera, (Instytut Socjologii UŚ): Między gościnnością a misoksenią – reperkusje kryzysu migracyjnego w Polsce.

Dyskusja 12.45 – 13.00

13.00 – 14.00 Dyskusja panelowa, jej uczestnikami będą wszyscy referencji, moderator dr hab. Mariusz Wojewoda

Pytania do dyskusji panelowej  – biorą w niej udział wszyscy prelegenci oraz Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Witold Naturski

(The questions for the panel discussion  – take part in it all speakers):

Czy Europa, Polska to miejsca bezpieczne? (Is Europe, Poland is a safe area?)

Jak możemy chronić nasze prywatne bezpieczeństwo? (How can we protect our personal safety?)

Czy Europa jest miejscem gościnnym? (Is Europe a place of hospitality?)

Jaką rolę odgrywają media w kreacji zagrożeń? (What role does the media play in the creation of threats?)

24.03. 2017- Zabrze, Kopalnia Guido (drugi dzień)

10.00 Zjazd do Kopalni Guido, poziom – 300

10.30 Powitanie gości

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik

10.45-12.15 dyskusja panelowa

Moderator: prof. PŚl. dr. hab. Aleksandra Kuzior

Problemy bezpieczeństwa i tożsamości w obszarze dużych aglomeracji miejskich – wyzwania metropolitalne

Uczestnicy:

Małgorzata Mańka Szulik (Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego)

Prof. PŚl. Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, (Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej)

Prof. dr hab. Pavel Fobel, (Uniwersytet M.Bela w Bańskiej Bystrzycy)

Dr Sébastien Bauvet (Centre Maurice Halbwachs Paris);

Witold Naturski (Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce)

12.15-13.00 Zwiedzanie Kopalni Guido

13.00 – obiad

Oprawę medialną zapewni TVZ Zabrze

Komitet Organizacyjny

Prof. Andrzej Kiepas

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior

Dr hab. Mariusz Wojewoda

Publikacja materiałów w punktowanym czasopiśmie: Political Preferences, p-ISSN: 2083-377X, e-ISSN: 2449-9064 zindeksowane w The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE została wyłączona

Wykłady prof. Danieli Fobelovej i prof. Pavla Fobela

Serdecznie zapraszamy na wykłady prof. Danieli Fobelovej
i prof. Pavla Fobela

z Katedry Etyki i Etyki Stosowanej Instytutu Filozofii

Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Wykłady odbędą się w następujących terminach:

Prof.  Daniela Fobelova

 • Kultúry v globálnom svete (Kultury w zglobalizowanym świecie)

wtorek 7 marca, godzina 11-12.30, sala 316

Prof.  Daniela Fobelova

 • Kultúra a organizačná kultúra ako predmet poradenstva (Kultura i kultura organizacyjna jako przedmiot doradztwa)

środa 8 marca, godzina 11-12.30, sala 333

Prof.  Daniela Fobelova

 • Etiketa a negociačné postupy v interkultúrnom prostredí (Etykieta i procedury negocjacyjne w środowisku międzykulturowym)

czwartek 9 marca, godzina12.30-14.00, sala sympozjalna III

Prof. Pavel Fobel

 • Poradenstvo v etike ako špecifický typ profesionálneho poradenstva (Doradztwo w zakresie etyki jako szczególny typ zawodowego doradztwa)

wtorek 7 marca, godzina 9.30-11, sala 316

Prof. Pavel Fobel

 • Kompetencie etického poradcu (Kompetencje etycznego doradcy)

środa 8 marca, godzina12.45-14.15, sala 332

Prof. Pavel Fobel

 • Etické poradenstvo v praxi (formy uplatňovania, nástroje, skúsenosti z praxe) Etyczne doradztwo w praktyce (formularze aplikacyjne, narzędzia, doświadczenie praktyczne)

czwartek 9 marca, godzina 11-12.30, sala 330

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Wykłady prof. Danieli Fobelovej i prof. Pavla Fobela została wyłączona

Wtorkowe spotkania w ramach Wykładów ogólnofilozoficznych

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek zaprasza na wtorkowe spotkania w ramach wykładów ogólnofilozoficznych, które odbywają się co 2 tygodnie o godz. 16.00 w sali 333 Instytutu Filozofii. Harmonogram najbliższych spotkań przedstawia się następująco:

 • 7.03 dr Dariusz Bęben: Karta ’77 jako problem filozoficzny,
 • 21.03 dr Szymon Makuła: Antyrealizm metafilozoficzny,
 • 4.04 dr hab. Aleksander Bańka: Chrześcijanie w Libanie – filozofia i duchowość.
Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Wtorkowe spotkania w ramach Wykładów ogólnofilozoficznych została wyłączona