Sympozjon Instytutu Filozofii 2017

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Sympozjon Instytutu Filozofii 2017 została wyłączona

DFiC studia niestacjonarne – zmiana w harmonogramie zjazdów

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że 4. czerwca jest świętem wolnym ustawowo i WNS będzie w tym dniu zamknięty, nastąpiły zmiany w harmonogramie zjazdów. Godziny odbywania się zajęć pozostają bez zmian. Nowy termin zjazdu:
I rok – 17.06 (sobota)
II rok – 11.06 (niedziela)
III rok – 10.06 (niedziela)
I rok II stopnia – 10.06 (sobota).

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania DFiC studia niestacjonarne – zmiana w harmonogramie zjazdów została wyłączona

II SYMPOZJUM KOGNITYWISTYCZNE „ŚLĄSKA KOGNITYWISTYKA”

 

 

Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

Sala Sympozjalna III (4 piętro)

12:00 – Rozpoczęcie Sympozjum

12:10 – 12:50 dr hab. Piotr Łaszczyca „Zapamiętać memy: jak pamięć radzi sobie i/lub nie radzi z memami”

12:50 – 13:50 dr Marek Kaczmarzyk „Biologiczne aspekty myślenia”

13:50 – 14:00 Dyskusja

14:00 -15:00 dr hab. Tomasz Nowak „Parser językowy z punktu widzenia psycholingwistyki: badania eksperymentalne na materiale polskim”

15:00 – 15:40 dr Karina Maciejewska „Elektrofizjologiczne badania funkcji poznawczych ludzkiego mózgu za pomocą potencjałów wywołanych na przykładzie fali P300”

15:40-16:10 mgr Katarzyna Rychter „Eksperymenty psycholingwistyczne i neurolingwistyczne okiem filozofa”

16:10 – 16: 30 Dyskusja

16:30 Zakończenie Sympozjum

 

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania II SYMPOZJUM KOGNITYWISTYCZNE „ŚLĄSKA KOGNITYWISTYKA” została wyłączona

Seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Szanowni Państwo !

W środę 24 maja o godz. 15.30, w sali sympozjalnej nr III na IV
piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11,
odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XIV edycji Seminarium „Problem
granic w filozofii i nauce”.

Wykład pt. „Granica bezradności a fantazje o przemocy. Literatura i
humanistyka” wygłosi prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Zakładu Historii
Literatury Poromantycznej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im.
Ireneusza Opackiego w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Seminarium „Problem granic w filozofii i nauce” została wyłączona

Ogólnopolska Konferencja Naukowa FILOZOFIE I TEOLOGIE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa FILOZOFIE I TEOLOGIE.
HISTORIA POWIĄZAŃ, WAŚNI I WSPÓŁPRACY

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

Sala Seminaryjna, 2 piętro

Katowice, 15.05.2017

9:00 Rozpoczęcie konferencji

9:10 ks. dr hab. Jacek Kempa Narzędzie zmienia twórcę – o pożytku płynącym ze zmian w traktowaniu metafory przez teologię
9:30 dr Izabella Andrzejuk Philosophia ancilla theologiae est? Wzajemne relacje filozofii i teologii w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego
9:50 mgr Szymon Krzysztof Ciećko (De)konstruować od Krzyża – o ontologii trynitarnej Giuseppe Marii Zanghiego (1929-2015)

10:30 dyskusja
11:00 przerwa

11:20 mgr Karolina Ćwik Wpływ filozofii na kształtowanie się dogmatów chrystologicznych
11:50 mgr Angelika Maria Małek Kościół katolicki i marksizm – wokół teologii wyzwolenia
12:10 mgr Michał Płóciennik „Co oznacza Benares dla Jerozolimy?” (Peter Berger). Problematyka możliwości in-kulturacji chrzescijaństwa w filozoficzno-religijną myśl Dalekiego Wschodu
12:30 ks. dr Stanisław Radoń Od psychologicznej deprecjacji do nobilitacji mistyków i doświadczeń mistycznych

12:50 dyskusja
13:10 przerwa obiadowa

14:00 dr hab. Jacek Surzyn Unum Argumentum Anzelma z Canterbury
14:20 prof. dr hab. Artur Andrzejuk Filozofia i teologia w ujęciu Tomasza z Akwinu
14:40 mgr Paweł Superat Quomodo tam catholici, quam philosophi dicere consueverunt…? Marsyliusza z Inghen komentarz do Sentencji Piotra Lombarda
15:00 mgr Łukasz Tomanek Awerroizm czy „awerroizm”? Problem sceptycyzmu w relacji pomiędzy teologią i filozofią w XIV-wiecznym arystotelizmie Jana z Jandun

15:20 dyskusja
15:50 przerwa

16:10 mgr Michał Wieczorkowski Lwa Szestowa program filozofii adogmatycznej jako teologiczny projekt antyfilozofii
16:30 mgr Kacper Szpyrka Na granicy heterodoksji i herezji. Wątki teologiczne w myśli Miguela de Unamuno
16:50 mgr Marcin Krupa Czy można moralnie obronić Abrahama? Kilak słów o relacji teologii i filozofii według koncepcji Kierkegaarda
17:10 mgr Marzena Żemejda-Zybura Rzeczywistość w myśli Emila Ciorana

17:30 dyskusja

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Naukowa FILOZOFIE I TEOLOGIE została wyłączona

Konferencja – III Colloquia Mediaevalia Catoviciensia

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję, współorganizowaną przez Stowarzyszenie Mediewistów Polskich, pt. III Colloquia Mediaevalia Catoviciensia, które odbędą się dnia 13.05.2017 r. w Sali Seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach przy ul. Bankowej 11a.

Program konferencji:

10:30-10:45: Dr hab. Hanna Wojtczak: Powitanie Uczestników i otwarcie obrad

Interpunkcja 10:45-12:00
Prof. dr hab. E. Jung (UŁ), Dr Robert Podkoński (UŁ): Interpunkcja w sylogizmach i innych wnioskowaniach logicznych

Dr M. Bieniak-Nowak (UW), Dr W. Wciórka (UW): Interpunkcja w rękopisach XIII-wiecznych: czy brać pod uwagę?

Dr M. Trepczyński (UW): Interpunkcja w edycjach kwestii teologicznych Stefana Langtona

Dr M. Mansfeld, Dr M. Stanek (UW): Zagadnienie tzw. interpunkcji logicznej w edycjach krytycznych

PRZERWA KAWOWA 12:00-12:15

Ortografia: 12:15-13:00
Dr hab. M. Gensler, prof. UŁ: Dlaczego warto klasycyzować pisownię?

Dr hab. K. Krauze-Błachowicz, prof. UW: Problem pisowni wyrazów greckich  w edycjach rękopisów i starych druków

Dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. UMCS: Problem pisowni polskich nazw geograficznych i imion własnych w edycjach XV-wiecznych komentarzy do dzieł filozoficznych na przykładzie Quaestiones in libros Parvorum naturalium Aristotelis Pawła z Worczyna

Metody transkrypcji 13:00-13:45
Dr hab. M. Mejor, prof. UKSW:  Metody transkrypcji w edycjach średniowiecznych tekstów łacińskich .

Mgr O. Dżana (KUL): Edycja krytyczna średniowiecznego zapisu muzycznego

PRZERWA 13:45-14:45

 Zagadnienie gloss 14:45-15:30

Dr hab. W. Bajor (KUL): Problematyka językowej komunikacji w edycjach glos marginalnych vel interlinearnych

Dr hab. H. Wojtczak (UŚ): Glossy jako integralna część komentarza oraz przykład funkcjonowania komentarza w środowisku intelektualnym na przykładzie krakowskich komentarzy logicznych z XV wieku

Struktura tekstu 15:30-16:30
Dr J. Papiernik (UŁ): Format i podział tekstów rękopiśmiennych i starodrukowych

Mgr Ł. Tomanek (UŚ): Podział tekstu jako element jego interpretacji na przykładzie komentarza Marsyliusza z Inghen do Sentencji Piotra Lombarda

Ks. mgr R. Żurek (UŚ): Wielostopniowy podział kwestii na przykładzie komentarza Marsyliusza z Inghen do Sentencji Piotra Lombarda

Mgr P. Superat (UŚ): Problem zapisu w edycjach not marginalnych dotyczących struktury tekstu na przykładzie komentarza Marsyliusza z Inghen do Sentencji Piotra Lombarda

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Konferencja – III Colloquia Mediaevalia Catoviciensia została wyłączona

II SYMPOZJUM KOGNITYWISTYCZNE „ŚLĄSKA KOGNITYWISTYKA”

Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu 23.05.2017 roku w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się II Sympozjum Kognitywistyczne pt. „Śląska Kognitywistyka”. Będzie ono poświęcone m.in. prezentacji założeń, przebiegu oraz wyników badań kognitywistycznych (psycholingwistycznych i neurolingwistycznych), prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim przy współpracy ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, a także prezentacji zagadnień związanych z memetyką i neurodydaktyką. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje pojawią się już wkrótce

Patronat:

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania II SYMPOZJUM KOGNITYWISTYCZNE „ŚLĄSKA KOGNITYWISTYKA” została wyłączona

Wykład prof. Andrzeja Zolla – Istota państwa prawnego i konsekwencje jego łamania

Szanowni Państwo,

w dniu 9 maja br. (wtorek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie wybitny gość, prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce PAN i niekwestionowany autorytet, nie tylko dla środowiska prawniczego. Profesor wygłosi wykład zatytułowany „Istota państwa prawnego i konsekwencje jego łamania”. Po wykładzie planowana jest dyskusja w której uczestnicy będą mogli zadawać pytania prelegentowi i prezentować własne komentarze.
Z założenia wykład jest skierowany nie tylko do prawników, ale przede wszystkim do szerszego grona odbiorców, zwłaszcza zaś środowiska akademickiego. Jego celem jest identyfikacja pojawiających się obecnie zagrożeń dla praworządności i wskazanie na negatywne ich skutki, tak w wymiarze społecznym, jak i jednostkowym. Prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll omówi również krytyczne narzędzia analityczne pozwalające na uświadomienie, czym jest państwo prawo i jak należy je pojmować.
Wykład odbędzie się 9 maja o godz. 17.00-18.30, w budynku WPiA UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11B), aula 5.
Serdecznie zapraszam i zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w wykładzie i dyskusji. Proszę także o elektroniczne rozesłanie powyższej informacji współpracownikom.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Czesław Martysz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Wykład prof. Andrzeja Zolla – Istota państwa prawnego i konsekwencje jego łamania została wyłączona

28.04 – Godziny dziekańskie

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania 28.04 – Godziny dziekańskie została wyłączona

Wykład otwarty dra hab. MARKA WÓJTOWICZA

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Wykład otwarty dra hab. MARKA WÓJTOWICZA została wyłączona