Odwołane Seminarium ogólnofilozoficzne

Szanowni Państwo,

z powodu choroby prelegenta odwołuję seminarium ogólnofilozoficzne w dniu 15.05.2018 r.
 
Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki
dr hab. Mariusz Wojewoda

Człowiek a/i/lub maszyna DUCHOWOŚĆ 3.0 - Plan konferencji

program II CZŁ MASZ w 504 (1)-1.png

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na studia i praktyki* w roku akademickim 2018/2019

                                                                                                                                      

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na studia i praktyki* w roku akademickim 2018/2019

  

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), do godz. 15.00                             

Instytut Filozofii: pokój 325

Instytut Historii: pokój 122

Zakład Historii Sztuki: pokój 11

Instytut Socjologii: pokój 218

 

 

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), od godz. 11.00, pokój 310

OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI:

 • rekrutacja odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej i obejmuje: studentów wszystkich trybów studiów (I stopnia, II stopnia oraz studiów doktoranckich) na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych przez Instytut Filozofii, Instytut Socjologii, Instytut Historii oraz  Zakład Historii Sztuki;
 • pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2018 a 30 września 2019;
 • w momencie wyjazdu kandydat powinien być studentem Uniwersytetu Śląskiego
  i mieć zaliczony cały poprzedni rok lub semestr;
 • dopuszczalne są wyjazdy studentów studiów I stopnia na 3, 4 i 5 semestr (wyjazd na 6 semestr jako ostatni tuż przed obroną pracy dyplomowej będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach), na studiach II stopnia z kolei dopuszcza się wyjazdy na semestr zimowy i letni pierwszego roku oraz semestr zimowy drugiego (na ostatni semestr w związku z obroną pracy dyplomowej wyjazdy będą możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach);
 • wjazd na praktykę* powinien trwać min. 2 miesiące i jest możliwy również w przypadku absolwentów UŚ (do 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej).

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:

 • dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (koordynator programu Erasmus+ w Zakładzie Historii Sztuki)
 • dr hab. Piotr Boroń (koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Historii)
 • dr Katarzyna Ponikowska (koordynator zespołu WNS ds. umiędzynarodowienia, koordy-nator programu Erasmus+ w Instytucie Socjologii)
 • dr Mariola Sułkowska-Janowska (koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Filozofii)
 • dr Witold Mandrysz (koordynator programu Erasmus+ na kierunku Praca Socjalna)

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI:  

Kandydaci składają wymagane dokumenty w instytutach w opisanej teczce do dnia
10 kwietnia br. (Uwaga studenci: Pracy socjalnej, składają dokumenty w Instytucie Socjologii, a studenci Historii sztuki w pokoju 11). Na teczce powinny zostać opisane następujące dane: imię, nazwisko, kierunek studiów realizowanych na UŚ, rok studiów, wybrana uczelnia partnerska (można wpisać w kolejności preferencji max. 3 uczelnie) lub jeśli dotyczy praktyki miejsce jej odbycia.  

Dokumenty podstawowe:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy, zarówno w formie wydruku komputerowego
  (z oryginalnym podpisem), formularz dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms

http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp

formularz w formie elektronicznej należy także przesłać do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą;

 • średnia ocen ze studiów, za ostatni semestr – obliczona przez Dziekanat.

Dodatkowe:

 • kserokopie wszelkich certyfikatów, zaświadczeń o kursach i szkoleniach językowych;
 • inne dokumenty uzasadniające przyznanie stypendium w ramach programu ERASMUS+ (np. opinia promotora pracy dyplomowej, dodatkowa działalność i aktywność studencka);
 • wyraźna pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) na wyjazd tych studentów, którzy planują swój pobyt w uczelni partnerskiej na ostatnim roku studiów I lub II stopnia;

 

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:

 • średnia ocen ze studiów obliczona przez Dziekanat;
 • znajomość języka obcego;
 • inne kryteria (m.in. motywacja, działalność studencka, wolontariat, inne kompetencje)

WOLNE MIEJSCA NA UCZELNIACH PARTNERSKICH
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:

Instytut Filozofii

 • UNIVERSITÄT SALZBURG, Austria - 2 miejsca
 • UNIVERSITÄT AUGSBURG, Niemcy - 2 miejsca
 • MASARYKOVA UNIVERZITA, Brno, Czechy - 1 miejsce
 • UNIVERZITA PALACKÉHO v Olomouci, Czechy - 3 miejsca
 • UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE v Usti Nad Labem, Czechy - 2 miejsca
 • UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach, Słowacja - 2 miejsca
 • UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystricy, Słowacja - 2 miejsca
 • UNIVERZITA KONŠTANTINA FILOZOFA v NITRE, Słowacja - 1 BA, 2 MA
 • PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešovie, Słowacja - 2 miejsca
 • UNIVERSITY of IOANNINA, Grecja - 1 miejsce
 • MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Turcja - 2 miejsca
 • KIRIKKALE UNIVERSITY, Turcja - 2 miejsca
 • KASTAMONU UNIVERSITY, Turcja - 2 miejsca
 • UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, San Sebastian, Hiszpania – 2 miejsca
 • UNIVERSITY of OSIJEK, Chorwacja – 4 miejsca
 • OSTRAVSKA UNIVERZITA, Czechy – 3 miejsca
 • UNIVERSITÄT POTSDAM, Niemcy – 2 miejsca
 • UNIVERZITA sv. CIRILA a METODA v Trnave, Słowacja – 2 miejsca 

Instytut Historii

 • Univerzita Mateja Bela, Słowacja - 2 miejsca
 • Universität Regensburg, Niemcy - 3 miejsca
 • Ruhr-Universität Bochum, Niemcy - 3 miejsca
 • Universitat De Valencia, Hiszpania - 2 miejsca
 • Haskoli Islands, Islandia - 1 miejsce
 • University of Oslo, Norwegia - 2 miejsca
 • Universite Jean Monnet, Francja - 1 miejsce
 • University of Ostrava, Czechy - 2 miejsca

Zakład Historii Sztuki

 • Universita Degli Studi Di Firenze, Włochy - 2 miejsca
 • Freie Universität Berlin, Niemcy - 1 miejsce
 • Universitat Jaume I, Hiszpania - 2 miejsca

Instytut Socjologii

 • Trnavska Univerzita v Trnavie, Czechy - 2 miejsca
 • Ostravska Univerzita v Ostrave, Czechy - 1 miejsce (Praca Socjalna) + 2 miejsca
 • University of Debrecen, Węgry - 2 miejsca (Praca Socjalna)
 • FH-Campus Wien, Austria - 2 miejsca (Praca Socjalna)
 • Univerzita Palackeho w Olomouci, Czechy - 2 miejsca
 • Univerzita Karlova v Praze, Czechy - 2 miejsca
 • Univerzita Komenskeho, Bratysława, Słowacja - 2 miejsca
 • Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, Słowacja - 2 miejsca
 • Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania - 2 miejsca (Praca Socjalna)
 • University of Szeged, Węgry - 2 miejsca
 • Universite Jean Monnet, Saint-Etienne, Francja - 2 miejsca
 • Univeristat de Barcelona, Hiszpania - 2 miejsca
 • Goethe-Universitat, Frankfurt, Niemcy - 2 miejsca
 • Universitat Bremen, Niemcy – 2 miejsca
 • University of Peloponnese, Grecja - 2 miejsca
 • Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Francja – 2 miejsca
 • Universita Degli Studi di Firenze, Włochy - 2 miejsca
 • Selnajoki Univeristy of Applied Sciences, Finlandia – 2 miejsca (Praca Socjalna)
 • Abo Akademi University, Turku, Finlandia – 2 miejsca
 • Szent Istvan Egyetem, Godollo, Węgry - 2 miejsca
 • Sciences Po Lille, Francja – 2 osoby
 • Plymouth University, Wielka Brytania – 2 osoby
 • University Lille 2 - Health And Law, Francja – 2 osoby

***

INFORMACJE:
Informacje na temat szczegółowych zasad rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej    http://www.erasmus.us.edu.pl oraz na stronach uczelni partnerskich.

*   od roku akademickiego 2018/19 nabór na praktyki odbywa się w sposób ciągły – w dowolnym terminie  prosimy o kontakt z Koordynatorami

ERASMUS+ 2018/2019

UWAGA!!! ERASMUS+ 2018/2019

Szanowni Studenci

FILOZOFII,

DORADZTWA FILOZOFICZNEGO I COACHINGU,

KOGNITYWISTYKI

serdecznie zapraszam na SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/19:

środa, 28. 03. 2018., godz. 9.30, sala symp. III.

Poniżej zestaw uczelni partnerskich, z którymi Instytut Filozofii ma podpisane umowy bilateralne:

Lp.

UCZELNIA

KRAJ

 

 

ILOŚĆ MIEJSC

1.

UNIVERSITÄT SALZBURG

AUSTRIA

   

2

2.

UNIVERSITÄT AUGSBURG

NIEMCY

   

2

3.

UNIVERZITA MATEJA BELA

v Banskej Bystricy

SŁOWACJA

   

2

4.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

v Košiciach

SŁOWACJA

   

2

5.

UNIVERZITA KONŠTANTINA FILOZOFA

v NITRE*

SŁOWACJA

   

1

6.

MASARYKOVA UNIVERZITA, Brno

CZECHY

   

1

7.

UNIVERZITA PALACKÉHO v Olomouci

CZECHY

   

1

8.

UNIVERSITY of IOANNINA

GRECJA

   

1

9.

KIRIKKALE UNIVERSITY

TURCJA

   

2

10.

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

TURCJA

   

2

11.

KASTAMONU UNIVERSITY, TURCJA

TURCJA

   

2

12.

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, San Sebastian

HISZPANIA

   

2

13.

UNIVERSITY of OSIJEK

CHORWACJA

   

4

14.

OSTRAVSKA UNIVERZITA

CZECHY

   

3

15.

UNIVERSITÄT POTSDAM

NIEMCY

   

2

16.

UNIVERZITA sv. CIRILA a METODA v Trnave

SŁOWACJA

   

2

17.

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešovie

SŁOWACJA

   

2

18.

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE v Usti Nad Labem

CZECHY

   

2

 1. W najbliższym czasie zostanie ogłoszona informacja dotycząca terminu i zasad rekrutacji na najbliższy rok akademicki!

Organizacja planu - Doradztwo filozoficzne i Coaching - studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

informujemy, że stary plan zajęć dla 3 roku studiów I stopnia funkcjonuje do 7 kwietnia, następnie zaczyna obowiązywać nowy. Pozostałe plany nie ulegają zmianie.