Zmarł prof. Andrzej Noras

 

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
cenionego naukowca, wykładowcę i nauczyciela akademickiego,
naszego kolegę, przyjaciela, mistrza


Rodzinie Zmarłego

składamy szczere wyrazy współczucia

Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ,
społeczność Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach

czarnobiały rysunek róży