Pierwszy licencjat na kognitywistce

Pani Gabriela Gruszka jest pierwszą absolwentką międzywydziałowego kierunku Kognitywistyka, prowadzonego przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach. W czerwcu złożyła egzamin licencjacki przedstawiając opracowanie pt. „Taniec w perspektywie neurokognitywistycznej”.

Gabriela Gruszka, rozwinęła i pogłębiła w niej swoje zainteresowania tańcem nowoczesnym i współczesnym. Jest bowiem adeptką kilku szkół tańca. Pracę recenzenci ocenili jako bardzo dobrą. Wysoka średnia ocen zaowocowała dyplomem z ostateczną oceną celującą.

W ten sposób Gabriela Gruszka łączy klasyczny ideał kalokagathii – równoczesnego rozwoju umysłu i ćwiczenia zdolności fizycznych. Dyplomantka zamierza kontynuować studia na wybranym kierunku. Kognitywistyka i jej neurobiologiczne podstawy będą miały coraz większe znaczenie w świecie odwołującym się do rozbudowanej wiedzy specjalistycznej i współdziałania umysłu człowieka zesztuczną inteligencją.