Ogólnopolska Konferencja Naukowa FILOZOFIE I TEOLOGIE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa FILOZOFIE I TEOLOGIE.
HISTORIA POWIĄZAŃ, WAŚNI I WSPÓŁPRACY

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

Sala Seminaryjna, 2 piętro

Katowice, 15.05.2017

9:00 Rozpoczęcie konferencji

9:10 ks. dr hab. Jacek Kempa Narzędzie zmienia twórcę – o pożytku płynącym ze zmian w traktowaniu metafory przez teologię
9:30 dr Izabella Andrzejuk Philosophia ancilla theologiae est? Wzajemne relacje filozofii i teologii w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego
9:50 mgr Szymon Krzysztof Ciećko (De)konstruować od Krzyża – o ontologii trynitarnej Giuseppe Marii Zanghiego (1929-2015)

10:30 dyskusja
11:00 przerwa

11:20 mgr Karolina Ćwik Wpływ filozofii na kształtowanie się dogmatów chrystologicznych
11:50 mgr Angelika Maria Małek Kościół katolicki i marksizm – wokół teologii wyzwolenia
12:10 mgr Michał Płóciennik „Co oznacza Benares dla Jerozolimy?” (Peter Berger). Problematyka możliwości in-kulturacji chrzescijaństwa w filozoficzno-religijną myśl Dalekiego Wschodu
12:30 ks. dr Stanisław Radoń Od psychologicznej deprecjacji do nobilitacji mistyków i doświadczeń mistycznych

12:50 dyskusja
13:10 przerwa obiadowa

14:00 dr hab. Jacek Surzyn Unum Argumentum Anzelma z Canterbury
14:20 prof. dr hab. Artur Andrzejuk Filozofia i teologia w ujęciu Tomasza z Akwinu
14:40 mgr Paweł Superat Quomodo tam catholici, quam philosophi dicere consueverunt…? Marsyliusza z Inghen komentarz do Sentencji Piotra Lombarda
15:00 mgr Łukasz Tomanek Awerroizm czy „awerroizm”? Problem sceptycyzmu w relacji pomiędzy teologią i filozofią w XIV-wiecznym arystotelizmie Jana z Jandun

15:20 dyskusja
15:50 przerwa

16:10 mgr Michał Wieczorkowski Lwa Szestowa program filozofii adogmatycznej jako teologiczny projekt antyfilozofii
16:30 mgr Kacper Szpyrka Na granicy heterodoksji i herezji. Wątki teologiczne w myśli Miguela de Unamuno
16:50 mgr Marcin Krupa Czy można moralnie obronić Abrahama? Kilak słów o relacji teologii i filozofii według koncepcji Kierkegaarda
17:10 mgr Marzena Żemejda-Zybura Rzeczywistość w myśli Emila Ciorana

17:30 dyskusja

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadra, Ogłoszenia, Studenci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.