MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

Europa w obliczu wyzwań  i zagrożeń bezpieczeństwa, tożsamości  i jakości życia

(Europe in the Context of Challenges and Threats to Security, Identity and Quality of Life)

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego  – Małgorzata Mańka-Szulik

            Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa

Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk    

Organizator

Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego

Współorganizatorzy

Urząd Miasta Zabrze

oraz

Śląskie Centrum Etyki Biznesu

i Zrównoważonego Rozwoju

Program seminarium (program of seminar):

23.03.2017- Katowice, UŚ WNS (pierwszy dzień: sala Rady Wydziału WNS)

       10.00 – Powitanie gości

10.30-11.30 referaty

Moderator: dr hab. M. Wojewoda

  1. Płk dr hab. Zbigniew Grzywna (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ): Wpływ rozwoju miasta na bezpieczeństwo jego mieszkańców
  2. Dr Sébastien Bauvet (Centre Maurice Halbwachs Paris): The Private Side of a New Security Identity in French Cities
  3. Dr Benjamin Perasovic, (Ivo Pilar Institute) Youth, Democracy and Populism in Croatian Context
  4. Dr Karolina Wojtasik, (Instytut Socjologii UŚ): Bezpieczeństwo i tożsamość w konfrontacji z procesami migracji – doświadczenia europejskie

Dyskusja 11.30 – 11.45

Przerwa kawowa 11.45 – 12.00

12.00 – 12.45 referaty

Moderator: prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas

  1. Prof. Pol Śl. Aleksandra Kuzior, prof. Alla Lobanova (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych PŚ) – Problem migracji – ukraińskie i polskie doświadczenia
  2. Dr Katarzyna Czornik: Destabilizacja Bliskiego Wschodu przez Zachód jako jedna z głównych determinant kryzysu migracyjno-uchodźczego w Unii Europejskiej, (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)
  3. Dr Rafał Cekiera, (Instytut Socjologii UŚ): Między gościnnością a misoksenią – reperkusje kryzysu migracyjnego w Polsce.

Dyskusja 12.45 – 13.00

13.00 – 14.00 Dyskusja panelowa, jej uczestnikami będą wszyscy referencji, moderator dr hab. Mariusz Wojewoda

Pytania do dyskusji panelowej  – biorą w niej udział wszyscy prelegenci oraz Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Witold Naturski

(The questions for the panel discussion  – take part in it all speakers):

Czy Europa, Polska to miejsca bezpieczne? (Is Europe, Poland is a safe area?)

Jak możemy chronić nasze prywatne bezpieczeństwo? (How can we protect our personal safety?)

Czy Europa jest miejscem gościnnym? (Is Europe a place of hospitality?)

Jaką rolę odgrywają media w kreacji zagrożeń? (What role does the media play in the creation of threats?)

24.03. 2017- Zabrze, Kopalnia Guido (drugi dzień)

10.00 Zjazd do Kopalni Guido, poziom – 300

10.30 Powitanie gości

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik

10.45-12.15 dyskusja panelowa

Moderator: prof. PŚl. dr. hab. Aleksandra Kuzior

Problemy bezpieczeństwa i tożsamości w obszarze dużych aglomeracji miejskich – wyzwania metropolitalne

Uczestnicy:

Małgorzata Mańka Szulik (Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego)

Prof. PŚl. Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, (Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej)

Prof. dr hab. Pavel Fobel, (Uniwersytet M.Bela w Bańskiej Bystrzycy)

Dr Sébastien Bauvet (Centre Maurice Halbwachs Paris);

Witold Naturski (Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce)

12.15-13.00 Zwiedzanie Kopalni Guido

13.00 – obiad

Oprawę medialną zapewni TVZ Zabrze

Komitet Organizacyjny

Prof. Andrzej Kiepas

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior

Dr hab. Mariusz Wojewoda

Publikacja materiałów w punktowanym czasopiśmie: Political Preferences, p-ISSN: 2083-377X, e-ISSN: 2449-9064 zindeksowane w The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadra, Ogłoszenia, Studenci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.