Kognitywistyka – Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

Szanowni Państwo,

Informuję studentów I-go roku Kognitywistyki, że ćwiczenia z przedmiotu Anatomia funkcjonalna układu nerwowego rozpoczną się dnia 17.03.2017 zgodnie z planem podanym przez Dziekanat. Ćwiczenia obywać się będą w sali ćwiczeń Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt, sala 011/012 (niski parter) zgodnie z harmonogramem merytorycznym. Każde ćwiczenie poprzedzone będzie kolokwium z bieżącego tematu. Studenci zobowiązani są przynieść na zajęcia ołówek oraz kolorowe kredki.

Dr hab. Weronika Rupik

 

Program z przedmiotu Anatomia Funkcjonalna Układu Nerwowego

Dla studentów I roku kierunku Kognitywistyka, w roku akademickim 2017/2018

 

Lp. data Temat
1. 17.03.2017 Neurulacja  i różnicowanie mózgowia
2. 24.03.2017 Tkanka nerwowa i tkanka glejowa
3. 31.03.2017 Budowa i funkcje kresomózgowia
4. 07.04.2017 Budowa i funkcje międzymózgowia i śródmózgowia
5. 21.04.2017 Budowa i funkcje  mostu, rdzenia przedłużonego i móżdżku
6. 28.04.2017 Budowa i funkcje rdzenia kręgowego
7. 05.05.2017

 

Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego

 Literatura:

Student otrzymuje każdorazowo od prowadzących materiały niezbędne do teoretycznego przygotowania się do zajęć.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia, Studenci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.