IBIDEM

CZASOPISMO FILOZOFICZNE „IBIDEM”

Adres redakcji:
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
e-mail: ibidem@us.edu.pl

Redaktor naczelny
Maciej Stanek

Z-ca Redaktora naczelnego
Joanna Maksa

Pozostali członkowie zespołu redakcyjnego
Piotr Glenszczyk
Monika Mansfeld

Opracowanie graficzne i format
Strony internetowej: Joanna Maksa
Wydań: Marek Nawojski