Seminarium etyczne: Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju

Seminarium etyczne

Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju

Katowice 12 czerwca 2017 r.

Wydział Nauk Społecznych UŚ, Sala Rady Wydziału

9.00 Powitanie gości

  1. Sposoby uprawiania etyki współcześnie

Obrady i dyskusja 9.15-10.30  Moderator:  dr hab. prof. UZ J. Dudek

Dr hab. Marcin  T. Zdrenka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Makro-, mikro-,  nano- czy mezoetyka? O problemach terminologicznych „małej etyki”

Dr hab. Stefan Konstańczak prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Droga do filozofii prowadzi przez etykę. Propozycja Kazimierza  Ajdukiewicza

Dr Wojciech E. Zieliński (Uniwersytet Gdański), Wątki mądrościowe w etyce polskiej

Dr Piotr Machura (UŚ), Normatywność a gęstość pojęć w ujęciu neoarystotelesowskim

Dr hab. Danuta  Ślęczek-Czakon (UŚ), Etyka jako sztuka życia

 

10.30-10.45 przerwa

 

  1. Badanie dorobku polskiej etyki. Szkoła lwowsko-warszawska jako inspiracja dla współczesnej refleksji etycznej

Obrady i dyskusja 10.45-12.30  Moderator: dr hab. M.  T. Zdrenka

Dr hab. Dariusz Barbaszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Troska o duszę warunkiem społecznej legitymizacji  norm moralnych. Kilka uwag o aktualności refleksji etycznej Edwarda Abramowskiego

Dr Tomasz Turowski (Uniwersytet Zielonogórski), Problematyka filozofii pro-zwierzęcej w Polsce

Mgr Lucyna Majewska (Uniwersytet Zielonogórski), Idea non-violence w polskiej filozofii

Dr Krzysztof Kędziora (Uniwersytet Łódzki), Znaczenie pojęcia „godności” w polskiej etyce

Dr hab. Wojciech Rechlewicz, Wątki etyczne i religijne w twórczości Kazimierza Twardowskiego

Dr Joanna Zegzuła-Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Możliwość wykorzystania metodologii, narzędzi i koncepcji badawczych szkoły lwowsko-warszawskiej we współczesnym nauczaniu uniwersyteckim etyki

13.00-14.00 obiad

III. Moralność/etos a etyka zawodowa

Obrady i dyskusja 14.00-15.30  Moderator: dr hab. prof. UZ  S. Konstańczak

Dr hab. Joanna Dudek prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Etos: współczesne problemy z tożsamością uniwersytetu

Dr hab. Grzegorz Grzybek prof. PWSZ (PWSZ Oświęcim), Etyka zawodowa a etyka rozwoju. Personalizm a konsekwencjalizm

Dr Paweł Walczak (Uniwersytet Zielonogórski), Sprawności moralne a etyki zawodowe

Dr hab. Tomasz Czakon (UŚ), Czy kodeksy etyczne mają sens?

Dr hab. Mariusz Wojewoda, (Uniwersytet Śląski) Problem autonomii moralnej w etykach zawodowych

15.30-16.00 –  podsumowanie i zakończenie obrad

  

Miejsce obrad:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, sala Rady Wydziału
(I piętro, nr 141), ul Bankowa 11, 40-007 Katowice.

Organizatorzy:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Filozofii
Zakład Etyki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadra, Ogłoszenia, Studenci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.