Zakłady Instytutu Filozofii

Zakłady Instytutu Filozofii

Adresy e-mail pracowników naukowo-dydaktycznych można znaleźć w książce teleadresowej Uniwersytetu Śląskiego.

Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki

 • Dr hab. Mariusz Wojewoda (kierownik)
 • Dr Grzegorz Mitrowski
 • Dr Elżbieta Struzik
 • Dr Mariola Sułkowska-Janowska
 • Dr Agnieszka Wesołowska
 • Dr Magdalena Wołek

Zakład Etyki

 • Dr hab. Danuta Ślęczek – Czakon (kierownik)
 • Dr hab. Gabriela Besler
 • Dr Piotr Machura
 • Dr Maria Niemczuk-Misala

Zakład Filozofii Praktycznej i Coachingu

 • Dr hab. Tomasz Czakon (kierownik)
 • Dr hab. Mirosław Piróg
 • Dr Anna Musioł
 • Mgr Katarzyna Kiepas-Remesz
 • Mgr Beata Wolfigiel

Zakład Filozofii w Polsce

 • Prof. dr hab. Barbara Szotek (kierownik)
 • Dr hab. Grażyna Szumera
 • Dr hab. Mirosław Tyl
 • Dr Sonia Bukowska
 • Dr Magdalena Mruszczyk

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras (kierownik)
 • Prof. dr hab. Piotr Łaciak
 • Dr hab. Tomasz Kubalica
 • Dr hab. Dariusz Bęben
 • Dr Marta Ples-Bęben
 • Dr Alicja Pietras

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 • Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński (kierownik)
 • Dr hab. Dariusz Kubok
 • Dr hab. prof. UŚ Hanna Wojtczak
 • Dr Dariusz Olesiński
 • Dr Dariusz Rymar
 • Dr Sebastian Śpiewak
 • Dr Agnieszka Woszczyk

Zakład Logiki i Metodologii

 • Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (kierownik)
 • Dr hab. Aleksander Bańka
 • Dr hab. Krzysztof Szymanek
 • Dr hab. Krzysztof Wieczorek
 • Dr Szymon Makuła
 • Dr Witold Marzęda

Emerytowani pracownicy Instytutu Filozofii

 • Prof. zw. dr hab. Józef Bańka
 • Prof. zw. dr hab. Czesław Głombik
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas
 • Prof. dr hab. Halina Promieńska
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka
 • Dr hab. Adolf Szołtysek
 • Dr Bogusław Szubert
 • Dr Iwona Marek
 • Dr Lech Radzioch