dr hab. Tomasz Czakon

 • Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej, 2006-2015
 • Kierownik Zakładu Filozofii Praktycznej i Coachingu, od 2015
 • Przedstawiciel ZNP w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2016

dr hab. Tomasz Kubalica

• Sekretarz Komisji Filozofii i Socjologii PAN – Oddział w Katowicach
• Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŚ ds. Badań Naukowych i Promocji

prof. dr hab. Piotr Łaciak

 

 • Członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego

dr Alicja Pietras

 adiunkt

dr Mariola Sułkowska-Janowska

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Dydaktycznych (2006 – 2016)
 • Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ (od 2016)
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakkości Kształcenia
 • Członek Uniwersyteckich Komisji Opiniujących Programy Kształcenia (KRK)

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon

 • Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej, 2006-2015
 • Kierownik Zakładu Filozofii Praktycznej i Coachingu, od 2015
 • Przedstawiciel ZNP w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2016