dr Agnieszka Wesołowska

adiunkt

Dr Agnieszka Woszczyk

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

dr Alicja Pietras

 adiunkt

dr Anna Musioł

adiunkt 

dr Dariusz Olesiński

starszy wykładowca

Dr hab. Aleksander Bańka

adiunkt

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon

Kierownik Zakładu Etyki

dr hab. Dariusz Bęben

adiunkt

Dr hab. Dariusz Kubok

 Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ

dr hab. Gabriela Besler

 adiunkt

Dr hab. Grażyna Szumera

Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku filozofia

Dr hab. Krzysztof A. Wieczorek

 adiunkt

dr hab. Krzysztof Szymanek

adiunkt

Dr hab. Mariusz Wojewoda

Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego

 

Dr hab. Mirosław Piróg

adiunkt 

Dr hab. Mirosław Tyl

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Studiów Doktoranckich

Członek Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr hab. Tomasz Czakon

Kierownik Zakładu Filozofii Praktycznej i Coachingu

dr hab. Tomasz Kubalica

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŚ ds. Badań Naukowych i Promocji

dr Magdalena Mruszczyk

adiunkt 

dr Magdalena Wołek

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Członek komisji ds. Strategii Rozwoju w Zakresie Kształcenia i Dydaktyki

Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr Maria Niemczuk-Misala

starszy wykładowca

dr Mariola Sułkowska-Janowska

Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ 

Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Członek Uniwersyteckich Komisji Opiniujących Programy Kształcenia (KRK)

dr Marta Ples-Bęben

adiunkt 

Dr Piotr Machura

 adiunkt

dr Sonia Bukowska

starszy wykładowca 

Dr Szymon Makuła

adiunkt 

mgr Kamil Wach

asystent

mgr Katarzyna Kiepas-Remesz

asystent

Prof. dr hab. Barbara Szotek

Kierownik Zakładu Filozofii w Polsce

prof. dr hab. Bogdan Dembiński

Kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej Średniowiecznej

Prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek

Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii

prof. dr hab. Piotr Łaciak

 Członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego

prof. zw. dr hab. Andrzej J. Noras

Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Śląskiego