dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon

Kierownik Zakładu Etyki

UŚ WNS piętro III pokój nr 323
Tel. +48 32 359 18 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

 • 2005, nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii (etyki, bioetyki) na podstawie rozprawy Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych.
 • 1988, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Poglądy etyczne Marii Ossowskiej, promotor prof. dr hab. Halina Promieńska.

Projekty badawcze

 • Udział w programie badawczym KEGA 3/7369/09, tytuł: Pripadovost’ ako vzdelavacia metoda v aplikowanych etikach (2009-2011), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Udział w projekcie UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej Na Wiedzy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Kurs e-learningowy Bioetyka (130 stron, test, materiały pomocnicze) opracowany w ramach udziału w projekcie: wykonany w 2010, dostęp od 2011 [http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=75]

Sprawowane funkcje

 • Prodziekan ds. Ogólnych i Studentów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od września 2016 – nadal.
 • członek Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej VII kadencji (2017-2020), od maja 2017- nadal.
 • członek Senackiej Komisji Uniwersytetu Śląskiego ds. Kształcenia w kadencji 2005-2008, 2008-2011.
 • członek Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2005-2008, 2008-2011, 2011-2014, 2014-2017, 2017 – nadal
 • od 1.10.1999 do 30.09.2008 zastępca dyrektora Instytutu Filozofii ds. studiów niestacjonarnych
 • od 1.10.1998 do 30.09.1999 kierownik ds. studiów zaocznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

 • Członek Rady Programowej „Studiów z Filozofii Polskiej” (czasopismo filozoficzne wydawane przez Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej, PTF Oddział w Cieszynie)
 • Członek Rady Redakcyjnej „Folia Philosophica” (czasopismo filozoficzne wydawane przez Instytut Filozofii UŚ)
 • Członek Rady Redakcyjnej pisma Uniwersytetu w Białymstoku „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej”.
 • Recenzowanie artykułów w czasopismach: Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Logos i Etos, Ethos, Rocznika Filozoficznego Ignatianum, Studia Philosophica Wratislaviensia, internetowego czasopisma filozoficznego Ibidem.

Nagrody

 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ w roku 1984/1985
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ w roku 1985/1986
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ w roku 1989/1990
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia dydaktyczne w roku 1991/1992
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą w 2005 roku
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia organizacyjne w 2007 roku

Zainteresowania naukowe

 • Etyka (historia etyki, etyka w szkole lwowsko-warszawskiej, etyka zawodowa), bioetyka.

Dokumenty .PDF

Adresy serwisów internetowych

PBN