dr Anna Musioł

adiunkt 

Dr hab. Grażyna Szumera

Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku filozofia

Dr Szymon Makuła

adiunkt 

Prof. dr hab. Barbara Szotek

Kierownik Zakładu Filozofii w Polsce