Podyplomowe studia kształcenia kompetencji etycznych. Etyka Stosowana

W roku 2015/2016 uruchamiamy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana

Studia są adresowane do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu etyki oraz jej zastosowaniem w praktyce – tworzeniem projektów i kodeksów etycznych, zagadnieniem społecznej odpowiedzialności firm, audytem etycznym. Kompetencje etyczne pracowników podnoszą efektywność, ekonomiczność i wiarygodność działania przedsiębiorstw i instytucji.

Studia trwają 3 semestry (cena 1500 zł za semestr)

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele

Informacja:

mgr Agnieszka Kotulska, WNS, p. 3 (w godz. pracy) lub tel. 32 359 11 09
dr hab. Mariusz Wojewoda, WNS, p. 321 (w godz. dyżuru) lub tel. 604 590 850