Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe: Coaching Strategiczny

Słuchaczy Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Coaching Strategiczny prosimy o kontakt z dziekanem (p.3) w sobotę 18.10. od godz. 8.00 do 8.50.

Cele: Studia przygotowują do odpowiedzialnej, zgodnej ze standardami etyki i
kreatywnej pracy w obszarze life oraz business coachingu. Dostarczają
zróżnicowanych narzędzi, metod i technik do prowadzenia procesu coachingu.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o ćwiczenia praktyczne i samodzielnie prowadzone
sesje (z superwizją). Odpowiedni trening psychologiczny przygotowuje do
profesjonalnego budowania relacji coach – klient. Dzięki wprowadzeniu elementów
logoterapii, analizy egzystencjalnej oraz dialogiki filozoficznej, słuchacz uzyskuje
dobre podstawy do pracy w sferze celów, wartości, sensu oraz misji życiowej klienta.

Adresaci:
1) osoby, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie w zakresie filozofii
lub socjologii,
2) osoby posiadające tytuł magistra psychologii lub co najmniej licencjat z zakresu
psychologii biznesu,
3) lekarze specjalizujący się w zakresie psychiatrii,
4) absolwenci innych kierunków humanistycznych lub społecznych posiadające
dodatkowe wykształcenie podyplomowe w zakresie filozofii i etyki lub psychologii.

Dane teleadresowe jednostki:
Instytut Filozofii, WNS UŚ, ul. Bankowa 11, III piętro, tel. 32 359 21 29.
Godziny otwarcia sekretariatu: pn. śr. pt. od 8:30 do 15:00, czw. od 8:30 do 16:30,
dwa razy w semestrze sekretariat otwarty dodatkowo w soboty