Kulturowe Fundamenty Europy

Adresaci: nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości dziedzictwa kulturowego Europy i rozwojem intelektualnym.
Studia oferują możliwość zapoznania się z filozoficznymi i religijnymi koncepcjami człowieka, wartości, szczęścia, podstawowymi doktrynami prawnymi i politycznymi, zjawiskiem kryzysu kultury. Proponowane zajęcia mają nie tylko rozszerzyć wiedzę, ale także pogłębić umiejętność krytycznego myślenia, analizowania zjawisk kultury współczesnej w nawiązaniu do tradycji oraz dostrzegania ogólnych prawidłowości w procesie kształtowania się kultury. Mają zwiększać wrażliwość na różnorodność tradycji w kulturze europejskiej oraz promować wartość tolerancji i postawę poszukiwania racjonalnych argumentów w celu ułatwienia dyskursu wewnątrz- i międzykulturowego.

Założenia i cele: studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką opartą na klasycznym modelu kultury europejskiej jako dziedzictwa greckiego racjonalizmu, rzymskich dokonań prawno-ustrojowych oraz tradycji judeochrześcijańskiej. Służą pogłębieniu refleksji nad wyznacznikami naszej kultury oraz sposobami jej samookreślenia w dziejach. Służą przedstawieniu genezy oraz elementów składowych kultury – zwłaszcza filozoficznej – ale także do ukazania pewnych zjawisk w nowym świetle, a tym samym uwolnienia ich od ideologizacji i uproszczeń, w jakich funkcjonują w świadomości powszechnej. Problemowohistoryczna prezentacja zagadnień ma pogłębić rozumienie związków tradycji ze współczesnymi dyskusjami nad tożsamością kulturową Europy. Studia mają pogłębić umiejętność dokonywania analizy zjawisk kultury europejskiej na przestrzeni dziejów, wieloaspektowego i krytycznego spojrzenia na kulturę, dostrzegania związków między zjawiskami z obszaru kultury powszechnej i ich intelektualnymi antycypacjami.

Organizacja zajęć: studia trwają 2 semestry, zajęcia odbywają się w wybrane środy
lub czwartki. Szczegółowe informacje podaje sekretariat IF, ul. Bankowa 11, III piętro, pokój nr 325, tel. 32 359 21 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o kontakt do 26 lipca w godz. 9:00–14:00 lub od września w godz. 8:30–14:30.