Filozoficzne Warsztaty Rozwojowe

Adresaci: warsztaty skierowane są do wszystkich niezależnie od wieku oraz posiadanego wykształcenia. Zapraszamy osoby, które są zainteresowane samorozwojem, chcą ćwiczyć umysł i kształtować zdolności komunikacyjne, odczuwają potrzebę refleksji nad fundamentalnymi kwestiami dotyczącymi człowieka i otaczającego go świata. Warsztaty będą okazją do poznania osób o podobnych zainteresowaniach, ale być może zupełnie innym sposobie myślenia!

Czym są Filozoficzne warsztaty rozwojowe: to cykl 12 interaktywnych spotkań poświęconych nastepującej tematyce:
1. Rozum i jego granice.
2. Człowiek. Spory o naturę ludzką.
3. Absolut/Bóg i problem ateizmu.
4. Samopoznanie, czyli kim jest ten, który pyta?
5. Zło i problem teodycei.
6. Problem wolność woli.
7. Wartości w świecie ponowoczesnym.
8. Sztuka dobrego życia.
9. Śmierć i przemijanie.
10. Filozoficzne wizje miłości.
11. Czas i wieczność.
12. Poznanie drugiego. Dialog.
Organizacja zajęć: warsztaty mają formę łączącą elementy pogadanki filozoficznej z dyskusją, główny nacisk położony jest na wspólny namysł i wymianę myśli. Spotkania prowadzić będą pracownicy Instytutu Filozofii UŚ ze stopniem naukowym profesora lub doktora. Szczegółowe informacje podaje sekretariat IF, ul. Bankowa 11, III piętro, pokój nr 325, tel. 32 359 21 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu Filozoficzne warsztaty rozwojowe.