RYGORY - KOGNITYWISTYKA

2018-2019 

ROK I

Semestr ZIMOWY

 

Wprow. do kognitywistyki; 30w./45konw.; E/Z;                                         5 ECTS

Wprow. do filozofii; 30w./45 konw.; E/Z;                                                   5 ECTS

Wprow. do biologii; 30w./45 konw.; Z;                                                        5 ECTS

Wprow. do językoznawstwa; 15w./30 konw.; E                                           3 ECTS

Wprow. do psychologii; 15w./30 konw.; E/Z;                                              3 ECTS

Wprow. do socjologii; 15w./30 konw.; E/Z;                                                 3 ECTS

Wprow. do informatyki; 15w./30 konw.; E;                                                 4 ECTS

Język obcy 1; 30ćw.; E/Z;                                                                             2 ECTS

Wychowanie fizyczne; 30ćw.;Z                                                                   0 ECTS

Semestr LETNI

Logika I; 15w./30ćw.; E/Z;                                                                           3 ECTS

Anatomia funkcjonalna ukł. nerw.; 30w./15lab.; Z;                                     3 ECTS

Psychologia poznawcza; 30w./30ćw./15lab.; E/Z;                                       5 ECTS

Epistemologia; 30w./15ćw.; E/Z;                                                                 2 ECTS

Metodol. badań empir. z elem. statyst.; 30w./15ćw.; E/Z;                           3 ECTS

Podstawowe problemy kognitywistyki; 15 ćw.; Z;                                       2 ECTS

Technologie informatyczne; 15lab.; Z;                                                        2 ECTS

Podstawy programowania; 15w./30lab.; E;                                                   3 ECTS

Wykład mnograficzny I; 30w.; Z;                                                                 3 ECTS

Proseminarium I; 30ćw.; Z;                                                                          2 ECTS

Język obcy 2; 30ćw.; E/Z;                                                                              2 ECTS

Wychowanie fizyczne; 30ćw.;Z                                                                   0 ECTS

 

Wykład monograficzny:

prof. K. Wieczorek: Relacje międzyosobowe w epoce postkultury

dr hab. B. Bęben: Problem Molyneuxa. O plastyczności mózgu

 

Proseminarium I:

prof. B. Szotek: Filozoficzne koncepcje sensu życia

dr hab. M. Piróg Elementy ewolucyjno-kognitywistycznej teorii religii

dr M. Wołek: Bycie jako projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK II

Semestr ZIMOWY

Wykład monograficzny II; 30w.; E;                                                             3 ECTS

Proseminarium II; 30ćw.; Z;                                                                         2 ECTS

Wykład fakultatywny I; 30w.; Z;                                                                 2 ECTS

Biologiczne podstawy zachow. czł. i zw.; 30w./30konw.; E                                   4 ECTS

Sztuczna inteligencja i systemy eksperckie; 15w./20lab; Z                         4 ECTS

Psychologia społeczna; 30w./15ćw.; E/Z                                                     4 ECTS

Komunikacja społeczna; 30ćw.; Z                                                               3 ECTS          

Logika II; 15w./30ćw; E/Z                                                                           6 ECTS

Język obcy 3; 30ćw.; E/Z                                                                             2 ECTS

Wykład monograficzny II

dr hab. D. Ślęczek-Czakon: Problemy współczesnej bioetyki

 

Proseminarium II

dr hab. M. Wojewoda: Człowieka-maszyna-komputer: W oczekiwaniu na nowego człowieka

dr hab. M. Tyl: Problem rozumienia we współczesnej hermeneutyce filozoficznej

 

Wykład fakultatywny I

prof. J. Gorczyca, prof. P. Węgierek, dr Ł. Depa, dr D. Chłond: Ewolucjonizm i antropogeneza

 

 

Semestr LETNI

Wykład mnograf. III; 30w.; E;                                                                     3 ECTS

Proseminarium III; 30ćw.; Z;                                                                       2 ECTS

Podstawy neurokognitywistyki; 30w./30lab.; E                                           6 ECTS 

Filozofia techniki; 15w./15ćw.; E/Z                                                             4 ECTS

Techniki zdalnego uczenia; 10w./15lab.; Z                                                  4 ECTS

Seminarium licencjackie I; 15ćw.; E/Z                                                        4 ECTS          

Językoznawstwo kognitywistyczne; 30w./15ćw.; E/Z                                 5 ECTS

Język obcy 4; 30ćw.; E/Z                                                                             2 ECTS

 

Wykład monograficzny III:

dr hab. M. Wojewoda: Klasyczne i współczesne wyjaśnienia dotyczące źródła zła

 

Proseminarium III

dr hab. P. Łaszczyca+ dr hab. G. Wilczek: Wybrane zagadnienia neurokognitywistyki

dr W. Marzęda: Eksperymenty myślowe w badaniu umysłu

 

 

 

ROK III

 

Semestr ZIMOWY

 

Wykład monograficzny IV; 30w.; E;                                                           3 ECTS

Proseminarium IV; 30ćw.; Z;                                                                       2 ECTS

Wykład fakultatywny II; 30w.; E;                                                                2 ECTS

Seminarium licencjackie II; 30ćw.; Z                                                                       8 ECTS

Filozofia języka; 30w.; E                                                                              3 ECTS

Psychologia ewolucyjna; 15w./15ćw.; E                                                      3 ECTS

Filozofia umysłu; 15w./30ćw.; E/Z                                                              4 ECTS

Praktyczne zastosowania kognitywistyki; 15 ćw.; Z                                    2 ECTS

Translatorium; 30 lab.; Z                                                                              3 ECTS

Wykład monograficzny IV

dr hab. Kubalica: Problem wolności woli w kognitywistce

 

Proseminarium IV

dr M. Wołek: (Neuro)estetyka

Wykład fakultatywny I

prof. M. Nakonieczny:  Problemy biologii człowieka

 

 

Semestr LETNI

 

Seminarium licencjackie III; 30ćw.; E/Z                                                      17 ECTS

Elementy psychiatrii; 15 w.; Z                                                                     4 ECTS

Psychopatologia procesów poznawczych; 30w.; E                                      4 ECTS

Antropologia filozoficzna; 15w./30ćw.; E/Z                                                5 ECTS