Plany zajęć na kognitywistyce

Plany zajęć mogą ulec drobnym zmianom.

Uwaga! W razie problemów z załącznikami PDF należy je ściągać po odświeżeniu strony w przeglądarce.

Studia stacjonarne I stopnia:

I ROK (pierwsze 7 tygodni)
I ROK (od 8 tygodnia do końca semestru)
II ROK (aktualizacja 24 II 2019)
III ROK