Kognitywistyka

Kognitywistyka korzysta z wielu źródeł. To interdyscyplinarne badania nad umysłem, procesami poznawczymi, ich neurobiologicznym podłożem oraz rozwojem sztucznej inteligencji. Opracowywanie tych problemów wytworzyło fascynującą mozaikę złożoną z różnych dyscyplin. Kognitywistykę tworzą psychologia, biologia, informatyka, językoznawstwo, filozofia, a to tylko lista najważniejszych, klasycznych dyscyplin, z których wywodzą się nowe dziedziny i programy badawcze, takie jak, ewolucja świadomości, memetyka, heterofenomenologia, badania nad ucieleśnionym umysłem, obliczeniowa neurokognitywistka i wiele, wiele innych dyscyplin. 

Dlatego absolwent studiów kognitywistycznych dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do rynku pracy, a przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich dających możliwości elastycznego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania. Rozległa wiedza z różnych dziedzin (takich jak: filozofia, biologia, informatyka, matematyka, psychologia, językoznawstwo) pozwoli absolwentowi na pracę w wielu branżach – począwszy od działów R&D przez firmy związane z IT, badaniami rynku i zachowań konsumenckich po pracę w laboratoriach. Absolwenci kognitywistyki to przyszli członkowie zespołów projektujących produkty interaktywne: programy, urządzenia, czy interfejsy urządzeń (np. strony internetowe) optymalizujące ludzkie działanie czy wspomagające działanie osób o upośledzonych funkcjach poznawczych (np. osób starszych) oraz osoby zatrudnione w jednym z nowych zawodów, wymagających specyficznych zdolności i wiedzy na temat działania ludzkiej umysłowości i stymulowania procesów poznawczych  (mediator, specjalista do spraw kultury firmy, pracownik policji czy instytucji kulturalnych).

Studia I stopnia (licencjackie):

  • Wybrane przedmioty:

Wprowadzenia do: kognitywistyki, filozofii, biologii, językoznawstwa, informatyki, psychologii, socjologii, Filozofia umysłu, Epistemologia, Anatomia funkcjonalna układu nerwowego, Biologiczne podstawy zachowania człowieka i zwierząt, Psychologia poznawcza, Matematyka dla kognitywistów, Sztuczna inteligencja i systemy eksperckie, Filozofia języka, Lingwistyka w kognitywistyce, Bioetyka, Psychopatologia procesów poznawczych, Elementy psychiatrii, Neurokognitywistyka.

Studia II stopnia (magisterskie):

  • Wybrane przedmioty:

Cognitive Sciences Paradigms, Filozoficzne modele umysłu, Teorie wiedzy i przekonań, Czynności kognitywne układu nerwowego, Pracownia  doświadczeń poznawczych i badań testowych, Psychologia ewolucyjna, Neurobiologiczne podstawy wychowania i kształcenia, Matematyka dyskretna, Języki programowania, Uczenie maszynowe, Gramatyka kognitywna, Neuroestetyka, Etyka w naukach o poznaniu, Academic writting

Perspektywy zawodowe:

-     członek zespołów projektujących produkty interaktywne: programy, urządzenia, czy interfejsy urządzeń (np. strony internetowe) optymalizujące ludzkie działanie czy wspomagające działanie osób o upośledzonych funkcjach poznawczych (np. osób starszych);

-     pracownik instytucji sfery badawczo-rozwojowej, które realizują programy RRI;

-     kierownik działu badań i rozwoju w firmach (R&D Manager)

-     pracownik działu HR w korporacjach (optymalizujący działanie danej organizacji);

-     pracownik firm związanych z IT;

-     pracownik ośrodków przetwarzania danych (np. badania rynku i zachowań konsumenckich)

-     pracownik agencji reklamowych;

-     specjalista ds. public-relations;

-     pracownik w środkach masowego przekazu (jako osoby odpowiedzialna za optymalizację przekazu);

-     pracownik w instytucjach lokalnych i samorządowych wspierających kreatywność i innowacyjność.