RYGORY - FILOZOFIA

2018/2019

ROK I

Semestr ZIMOWY

Propedeutyka filozofii; 15w./30ćw.; egz./zal.;                     2 ECTS

Hist. fil. starożytnej; 30w./45ćw.; egz./zal.;                         7 ECTS

Filozofia społeczna; 30w./30ćw.; egz./zal.;                          5 ECTS

Moduł nauk społecznych; 30konw.; zal.;                              5 ECTS

Podstawy estetyki; 30w./30ćw.; egz./zal.;                             5 ECTS

Łacina cz.1; 30 ćw.; zal.;                                                       2 ECTS

Greka cz.1; 30 ćw.; zal.;                                                        2 ECTS

Język obcy; 30ćw.; egz./zal.;                                                  2 ECTS

W-F; 30 ćw.; zal.;                                                                  0 ECTS

Semestr LETNI

Hist. fil. średniow.; 30w./45ćw.; egz./zal.;                            7 ECTS

Podstawy etyki; 30w./30ćw.; egz./zal.;                                 5 ECTS

Logika I; 30w./45ćw.; egz./zal.;                                            7 ECTS

Łacina cz.2; 30ćw.; zal.;                                                        2 ECTS

Greka cz.2; 30ćw.; zal./egz.;                                                 2 ECTS

Język obcy; 30ćw.; egz./zal.;                                                 2 ECTS

W-F; 30 ćw.; zal.;                                                                  0 ECTS

Specjalność (do wyboru):

Przedmiot spec. I; 30w./30ćw.; egz./zal.;                              5 ECTS

ROK II

(specjalność: FILOZOFIA KLASYCZNA; kontynuacja)

Semestr ZIMOWY

 

Hist. fil. nowożytnej; 30w./45ćw.; egz./zal.;                         7 ECTS

Logika II; 15w./30ćw.; egz./zal.;                                           6 ECTS

Moduł nauk społecznych; 30konw.; zal.                               5 ECTS          

Łacina cz.3; 30ćw.; zal.;                                                        2 ECTS

Język obcy; 30ćw.; egz./zal.;                                                 2 ECTS

Technol. informacyjna; 15lab..; zal.;                                    3 ECTS

Specjalność:

Przedmiot spec. II; 30w./30ćw.; egz./zal.;                            5 ECTS

Semestr LETNI

 

Hist. fil. współczesnej; 30w./45ćw.; egz./zal.;                      7 ECTS

Podstawy etyki; 30w./30ćw.; egz./zal.;                                 5 ECTS

Translatorium cz.1; 30ćw.; zal.;                                            3 ECTS

Proseminarium I; 30ćw.; zal.;                                                           5 ECTS

Łacina cz.4; 30ćw.; zal./egz.;                                                2 ECTS

Seminarium dypl. cz.1; 15ćw.; zal.;                                      1 ECTS

Język obcy; 30ćw.; zal./egz.;                                                 2 ECTS

Specjalność:

Konwersatorium spec. I; 30ćw.; zal.;                                                5 ECTS

PROSEMINARIUM

dr M. Wołek: Dasein jako design

 

 

 

 

 

 

 

ROK III

(spec.: FILOZOFIA NOWYCH MEDIÓW,

FILOZOFIA KLASYCZNA; kontynuacja)

Semestr ZIMOWY

 

Hist. fil. najnowszej; 30w./45ćw.; egz./zal.                          5 ECTS

Podstawy etyki; 30w./30ćw.; egz./zal.;                                 4 ECTS

Translatorium cz.2; 30ćw.; zal.;                                            3 ECTS

Proseminarium I; 30ćw.; zal.;                                                           5 ECTS

Wykład fakultat. I; 30w.; egz.;                                              3 ECTS

Seminarium dypl. cz.2; 30ćw.; zal.;                                      5 ECTS

Specjalność FK i FNM:

Konwersatorium spec. II; 30ćw.; zal.;                                   5 ECTS

PROSEMINARIUM I

prof. A Noras: Problem historii filozofii

WYKŁAD FAKULTATYWNY I

dr hab. D. Kubok: Mityczne źródła filozofii

Semestr LETNI

 

Metodologia; 30w./30ćw.; egz./zal.;                                     5 ECTS

Hist. fil. polskiej; 30w./30ćw.; egz./zal.;                               5 ECTS

Proseminarium II; 30ćw.; zal.;                                              5 ECTS

Wykład fakultet. II; 30w.; egz.;                                            3 ECTS

Fil. konwersatorium subdyscyplinarne; 30ćw.; zal.;             5 ECTS

Seminarium dypl. cz. 3; 30ćw.; egz./zal.;                             7 ECTS

PROSEMINARIUM II

dr hab. D. Kubok: Sekstus Empiryk i summa greckiego sceptycyzmu

WYKŁAD FAKULTATYWNY II

prof. B. Dembiński: Filozofia nauki

 

FILOZOFICZNE KONWERSAT. SUBDYSCYPLINARNE

dr hab. H. Wojtczak: Język a rzeczywistość. Średniowieczne źródła teorii języka

 

 

 

 

 

 

 

ROK I MU

(spec.: FILOZOFICZNO-KULTUROWA)

Semestr ZIMOWY

 

Wybr. zagadn. socjol. wsp.; 30ćw.; zal.;                              3 ECTS

Proseminarium interdyscypl. I; 30ćw.; zal.;                          2 ECTS

Wykład monograf. spec I; 30w.; egz.;                                  4 ECTS

Filozof. konwersat. subdyscyplinarne; 30ćw.; zal.;              5 ECTS

Proseminarium spec. I; 30ćw.; zal.;                                      5 ECTS

Wykład ogólnofil. I; 30w.; zal.;                                            4 ECTS

Filozofia kultury; 30w./30ćw.; egz./zal.;                               7 ECTS          

PROSEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE I

prof. A. Noras/prof. K. Roleder: Problem granic w filozofii i nauce

 

WYKŁAD MONOGRAFICZNY SPEC. I

prof. M. Otisk: Filozofia średniowieczna i siedem sztuk wyzwolonych

 

FILOZFICZNE KONWERSATORIUM SUBDYSCYPLINARNE

dr hab. M. Piróg: Wprowadzenie do filozofii buddyzmu

                                           

PROSEMINARIUM SPEC. I

dr M. Wołek: Filozofia muzyki

             

Semestr LETNI

 

Wybr. zagadn. politologii współ.; 30ćw.; zal.;                      3 ECTS

Wykład monograf. spec II; 30w.; egz.;                                 4 ECTS

Proseminarium spec. II; 30ćw.; zal.;                                     5 ECTS

Wykład ogólnofil. II; 30w.; zal.;                                           4 ECTS

Seminarium mgr. cz. 1; 30ćw.; zal.;                                      7 ECTS

Estetyka; 30w./30ćw.; egz./zal.;                                            7 ECTS

WYKŁAD MONOGRAFICZNY SPEC. II

dr hab. G. Besler: Filozofia analityczna

PROSEMINARIUM SPEC. II

dr hab. D. Kubok: Filozofia a poezja

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK II MU

(spec.: FILOZOFICZNO-KULTUROWA; kontynuacja)

 

Semestr ZIMOWY

 

Wykład monograf. spec III; 30w.; egz.;                                4 ECTS

Wykład monograf.; 30w.; egz.;                                             3 ECTS

Proseminarium interdyscypl. II; 30ćw.; zal.;                        2 ECTS

Translatorium cz. 1; 30ćw.; zal.;                                           3 ECTS

Seminarium mgr. cz. 2; 30ćw.; egz./zal.;                              7 ECTS

Wykład ogólnofil. III; 30w.; zal.;                                          4 ECTS

Filozofia cywilizacji; 30w./30ćw.; egz./zal.;                         7 ECTS

WYKŁAD MONOGRAFICZNY SPEC. III

prof. M. Otisk: Quadrivium i filozofia we wczesnym średniowieczu

 

WYKŁAD MONOGRAFICZNY

dr hab. H. Wojtczak: Średniowieczne korzenie współczesnej etyki

 

PROSEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE II

dr hab. D. Kubok: Filozofia a metafilozofia

Semestr LETNI

 

Wykład ogólnofil. IV; 30w.; zal.;                                          4 ECTS

Translatorium cz. 2; 30ćw.; zal.;                                           7 ECTS

Seminarium mgr. cz. 3; 30ćw.; egz./zal.;                              19 ECTS