Filozofia

Dlaczego warto studiować filozofię?

Grawitacja działa na wszystkich, niezależnie od tego, czy znamy prawo powszechnego ciążenia. Tak samo jest z problemami filozoficznymi. Są obecne w naszym życiu, mimo że często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Każdemu zdarza się oceniać czyjeś zachowanie, ale kto zastanawia się nad tym, czym jest dobro? Wszyscy wpadają czasem w zachwyt, ale kto zadał sobie pytanie o to, czym jest piękno? Ludzie wierzą w najrozmaitsze rzeczy, ale kto zastanawia się nad tym, jak swoje przekonania uzasadnić i czy w ogóle jest to możliwe? Komu przychodzi do głowy zapytać, czym jest prawda?

Grawitacja działa na wszystkich, ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym są, formułowane od starożytności, prawa  grawitacji. Czym są inne teoretyczne konstrukty fizyków, matematyków, biologów, chemików? Czy prawa tych nauk różnią się czymś od praw stanowionych przez ludzi? A może opis świata, proponowany przez naukę, jest tylko zaawansowaną i bardzo skomplikowaną opowieścią? Czy w ogóle można wiedzieć coś na pewno? Co wyjaśnić mogą eksperymenty i obliczenia?     

Grawitacja działa na wszystkich, tak samo, jak setki i tysiące innych czynników fizjologicznych, ekonomicznych, politycznych, ekologicznych, tak samo jak skale podatkowe i wiatr słoneczny. Problemy filozoficzne dotyczą sedna tych wszystkich zjawisk, czynników i praw.  

Dlatego warto studiować filozofię.

Co można robić po filozofii?

To pytanie każdy z nas słyszy przynajmniej raz w tygodniu. I nawet jeśli nie zadajesz go sobie właśnie teraz, to i tak będziesz musiał na nie odpowiedzieć rodzicom. Na szczęście sprawa jest bardzo prosta. Po filozofii robić można wszystko!

Filozofowie wedle badań świetnie sobie radzą na rynku pracy i rzadko spotkamy ich pośród bezrobotnych. Według raportu firmy Sedlak & Sedlak zarobki osób posiadających wykształcenie filozoficzne szybko rosną. Poza tym filozofowie przydają się wszędzie: w branży IT, w administracji publicznej, a także w korporacjach (zob. artykuł: "Mit bezrobotnego filozofa upada. To zawód który ma przyszłość w nowych technologiach).

Nic dziwnego. W końcu filozofia uczy elastyczności, a filozof to osoba rozumiejąca trudne teorie metafizyków i potrafiąca równocześnie udowodnić, że iloczyn kartezjański dwóch zbiorów przeliczalnych sam jest zbiorem przeliczalnym. Taka giętkość umysłu jest bardzo pożądana przez pracodawców. I dlatego nie ma takiej branży, w której filozofowie się nie odnajdują, tak jak nie ma (jak dotąd) jednego systemu filozoficznego, który wszyscy uznaliby za słuszny.

Kim jest filozof?

Większość odpowie: ktoś, kto buja w obłokach, nie wie nic o codziennych sprawach, marzyciel, idealista, osoba opowiadająca niestworzone rzeczy. Cóż, skoro opowiadamy dowcipy, to można dodać, że mieszka w beczce, żywi się szarańczą i zazwyczaj nie zapomina o dorocznej kąpieli. 

Prawda jest jednak nieco inna. Filozofowie to badacze, którzy często współpracują z biologami, prawnikami, informatykami, fizykami, historykami i matematykami. Zrozumienie problemów filozofii jest niemożliwe bez odpowiedniego rozeznania we wspomnianych dyscyplinach. Filozof to osoba, która stąpając po ziemi (twardo lub miękko w zależności od wagi i upodobania), może rozważać status praw grawitacji Arystotelesa, jego krytykę w eksperymentach myślowych Galileusza, oraz matematyczną postać, jaką nadał im w swojej filozofii Newton. (Tak. Newton uważał się za filozofa!) Stąpając, filozof może również zastanowić się nad prawem regulującym własność ziemi (czy ziemia może w ogóle do kogoś należeć?), informacją rynkową, jaką stanowi cena gruntu (czy wszystkie zasoby Ziemi, ludzkie działania i czas można wycenić?) albo nad tym, jak historycznie i geograficznie zmienia się rozumienie własnego miejsca w środowisku (czy człowiek jest wytworem własnych kulturowych działań?). Może też stąpający filozof zadumać się po prostu nad tym, dlaczego mieszkaniec Ziemi nie nazywa się po polsku Ziemniakiem i czy język naturalny kształtuje (lub zniekształca) nasze myślenie o świecie. Bo może naukę da się uprawiać tylko w językach formalnych i sztucznych?

W każdym razie filozof to ktoś, kto nie stąpa po ziemi bezmyślnie. A choć prawo grawitacji działa na niego, tak jak na innych – z siłą proporcjonalną do iloczynu masy filozofa oraz planety, po której akurat stąpa filozof, i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu ich odległości – to na pewno filozof (i być może również planeta) ma przy tym niezły ubaw. 

SPECJALNOŚCI:

Studia 1 stopnia (licencjackie):

  • Filozofia klasyczna
  • Filozofia nowych mediów i komunikacji

Studia 2 stopnia (magisterskie)

  • Filozoficzno-kulturowa
  • Studia filozoficzne

Specjalność „Studia filozoficzne” to specjalność międzynarodowa prowadzona razem z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu w Ostrawie oraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.