Praktyki

Szanowni Państwo,
opiekunem praktyk jest dr hab. M. Wojewoda, a osobą podpisującą umowy ze strony władz Wydziału jest Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon
(ul. Bankowa 11, pokój 2).

 

Druki, oświadczenia obwiązujące od roku akademickiego 2017/2018:

Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej
Oświadczenie studenta
Prośba o wyrażenie zgody na zaliczenie praktyki
Skierowanie