Praktyki

Szanowni Państwo,
opiekunem praktyk jest dr Agnieszka Woszczyk, a osobą podpisującą umowy ze strony władz Wydziału jest Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon
(ul. Bankowa 11, pokój 2).

Rozliczenie praktyk, począwszy od w semestru zimowego 2018/2019 odbywa się na druku podanym w załączniku, czyli: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 175 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 października 2018 r.
Pozostałe dokumenty obowiązują bez zmian.

Druki, oświadczenia obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018:

Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej (zał. nr 1 do zarz. nr 175 Rektora UŚ)
Oświadczenie studenta
Prośba o wyrażenie zgody na zaliczenie praktyki
Skierowanie