dr Michał Czuba - ostatni dyżur we wrześniu

Ostatnie konsultacje we wrześniu dr Michała Czuba odbędą się 25 września w godzinach 11.15-12.40, pok 102, WNS.

Pierwszy licencjat na kognitywistce

Pani Gabriela Gruszka jest pierwszą absolwentką międzywydziałowego kierunku Kognitywistyka, prowadzonego przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach. W czerwcu złożyła egzamin licencjacki przedstawiając opracowanie pt. „Taniec w perspektywie neurokognitywistycznej”.

Gabriela Gruszka, rozwinęła i pogłębiła w niej swoje zainteresowania tańcem nowoczesnym i współczesnym. Jest bowiem adeptką kilku szkół tańca. Pracę recenzenci ocenili jako bardzo dobrą. Wysoka średnia ocen zaowocowała dyplomem z ostateczną oceną celującą.

W ten sposób Gabriela Gruszka łączy klasyczny ideał kalokagathii – równoczesnego rozwoju umysłu i ćwiczenia zdolności fizycznych. Dyplomantka zamierza kontynuować studia na wybranym kierunku. Kognitywistyka i jej neurobiologiczne podstawy będą miały coraz większe znaczenie w świecie odwołującym się do rozbudowanej wiedzy specjalistycznej i współdziałania umysłu człowieka zesztuczną inteligencją.

Dr Michał Czuba - wpisy

Szanowni Państwo,

Dr Michał Czuba, prosi o kontakt osoby, które nie mają wpisów w indeksach lub nie pisały zaliczeń, na konsultacjach w dniach: 15.06; 29.06; 06.07; 13.07 godziny 11.00-12.30, pok. 102 WNS
23.06 godziny 9-11, pok 102 WNS.

Dr Sonia Bukowska - Proseminarium - DFiC II rok, studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Proseminarium z Dr S. Bukowską odbędzie się 9 czerwca (sobota) o godz. 14.00–19.45 w s. 333.

Erasmus+ - spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 07.06.2018 (czwartek) w Rektoracie (ul. Bankowa 12, Katowice), w auli im. Kazimierza Lepszego o godzinie 12:00 Biuro Programu Erasmus+ organizuje spotkanie informacyjne dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. 

Wszystkich studentów serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Z wyrazami najwyższego szacunku,
Biuro Programu Erasmus+ 

Dzień św. Szarbela na Wydziale Teologicznym - 9 czerwca 2018 roku

„Naznaczony Bogiem”.

Św. Szarbel i duchowość Kościoła na Wschodzie 

Dzień św. Szarbela na Wydziale Teologicznym - 9 czerwca 2018 roku 

 

Dzień św. Szarbela to sympozjum mające na celu przybliżyć zainteresowanym tematykę związaną z życiem i duchowością św. Szarbela (największego katolickiego świętego na Bliskim Wschodzie, którego kult szerzy się też intensywnie w Polsce) oraz wczesnochrześcijańskimi korzeniami duchowości Kościoła Wschodniego i Zachodniego. 

 

Sympozjum adresowane jest do studentów, społeczności akademickiej, członków wspólnot, grup, ruchów i stowarzyszeń, wśród których szerzy się kult św. Szarbela oraz do osób indywidualnych, zainteresowanych życiem i duchowością tego świętego.