dr Mariola Sułkowska-Janowska - odwołane zajęcia

Szanowni Państwo,

z powodu choroby dr Marioli Sułkowskiej-Janowskiej nie odbędą się
zajęcia w terminie od 20-23 lutego 2018 (włącznie). Zostanie ustalony
nowy termin zajęć.

Seminarium ogólnofilozoficzne

seminarium ogólnofilozoficzne, plakat a3-1.png

dr hab. Dariusz Kubok - dodatkowe konsultacje

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje dr hab. Dariusza Kuboka odbędą się 13.02 w godzinach 16.30-18.30

 

 

 

Terminy rejestracji na przedmioty w semestrze letnim: Doradztwo Filozoficzne i Coachingu

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 1,2 i 3 roku Doradztwa Filozoficznego i coachingu studiów stacjonarnych I stopnia. 

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

DATA OD – DATA DO

05-S1-DF-OB2-17/18L

 

Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

 

05-S1-DF-OB4-17/18L

 

 

Przedmioty obowiązkowe - 4sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S1-DF-PRO4-17/18L

Proseminaria do wyboru - 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 16:15    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

 

05-S1-DF-FAK4-17/18L

 

Wykłady do wyboru - 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 16:30    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S1-DF-OB6-17/18L

 

 

Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching/studia stacjonarne I stopnia/

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S1-DF-FAK6-17/18L

 

 

Wykłady do wyboru - 6 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

od 16:15    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S1-DF-PRO6-17/18L

 

Proseminaria do wyboru - 6 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

od 16:30    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

       

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 1,2 roku Doradztwa Filozoficznego i coachingu studiów stacjonarnych II stopnia.

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

DATA OD – DATA DO

05-S2-DF-OB2-17/18L

 

Przedmioty wspólne - 2 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne II stopnia/ 

         

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-SB2-17/18L

 

Przedmioty spec. Doradztwo instytucjonalne i business coaching - 2 sem. DFiC /studia stacjonarne II stopnia/

 

od 16:15    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-SL2-17/18L

 

Przedmioty spec. Doradztwo indywidualne i life coaching - 2 sem. DFiC /studia stacjonarne II stopnia / 

 

od 16:15    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

 

05-S2-DF-OB4-17/18L

 

Przedmioty wspólne - 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne II stopnia/

 

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-PRO4-17/18L

 

Proseminaria do wyboru – 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne II stopnia/

 

od 16:15     14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-SB4-17/18L

 

Przedmioty spec. Doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy - 4 sem. DFiC /studia stacjonarne II stopnia/

 

od 16:30    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-SL4-17/18L

 

Przedmioty spec. Doradztwo indywidualne i life coaching - 4 sem. DFiC /studia stacjonarne II stopnia/

od 16:30    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 2 roku Doradztwa filozoficznego i coachingu studiów niestacjonarnych I stopnia.

 

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

DATA OD – DATA DO

05-N1-DF-OB4-17/18L

 

Wybór grupy laboratoryjnej - 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia niestacjonarne I stopnia/

 

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

 

Terminy rejestracji na przedmioty w semestrze letnim: Filozofia i Kognitywistyka

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 1, 2 i 3 roku Filozofii studiów stacjonarnych I stopnia.

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

 

DATA OD – DATA DO

NAZWA TURY

05-FI-S1-OB2-17/18L

Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. fizolofia, wszystkie specjalności/stacjonarne I stopnia/

od 20:00    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-FI-S1-OSP2-17/18L

 

 

Wybór specjalności - 2 sem. filozofia /stacjonarne I stopnia/

od 20:15    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-FI-S1-OB4-17/18L

Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. filozofia, wszystkie specjalności /stacjonarne I stopnia/

od 20:00    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-FI-S1-OB6-17/18L

Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. filozofia, wszystkie specjalności /stacjonarne I stopnia/

od 20:00    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

 

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 1 i 2 roku Filozofii studiów stacjonarnych II stopnia.

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

 

DATA OD – DATA DO

NAZWA TURY

05-FI-S2-OB2-17/18L

Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. filozofia

/stacjonarne II stopnia/

od 20:00    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-FI-S2-PS2-17/18L

Proseminaria specjalizacyjne -  sem. filozofia

 /stacjonarne II stopnia/

od 20:15    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-FI-S2-OB4-17/18L

Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. filozofiia /stacjonarne II stopnia/

od 20:00    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

 

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 1,2 i 3 roku Kognitywistyki studiów stacjonarnych I stopnia.

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

 

DATA OD – DATA DO

NAZWA TURY

05-S1-KO-OB02-17/18L

Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/

od 20:00    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-S1-KO-WM02-17/18L

 

 

Wykłady monograficzne - 2 sem. kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/

od 20:15    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-S1-KO-PR02-17/18L

 

Proseminaria – 2 sem.

kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/

od 20:30    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-S1-KO-OB04-17/18L

Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/

od 20:00    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-S1-KO-WM04-17/18L

 

 

Wykłady monograficzne - 4 sem. kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/

od 20:15    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-S1-KO-PR04-17/18L

 

Proseminaria – 4 sem. kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/

od 20:30    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

05-S1-KO-OB06-17/18L

Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/

od 20:00    12.02.2018

do 23:59    23.02.2018

 

I tura rejestracji

Dr Agnieszka Woszczyk - Odwołanie egzaminu - DFiC studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

dr Agnieszka Woszczyk odwołuje swoje egzaminy w dniach 3-4.02 z powodu choroby.