Spotkania organizacyjne Dyrekcji Instytutu Filozofii ze studentami pierwszych roczników

Szanowni Państwo,
w dniu 2 października 2018 r. w Sali Sympozjalnej III na 4 piętrze odbędzie się spotkanie organizacyjne Dyrekcji Instytutu Filozofii ze studentami pierwszych roczników:

godz. 12.00 – 1 rok Filozofii,
godz. 13.00 – 1 rok Doradztwa Filozoficznego i Coachingu,
godz. 14.00 – 1 rok Kognitywistyki.

Odwołane zajęcia z kognitywistyki

Szanowni Państwo,
Studenci wszystkich roczników Kognitywistyki,

w  dniu 3 października 2018 r. (środa) odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne w związku z inauguracją roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

i II stopnia studiów stacjonarnych

Kognitywistyki, Filozofii oraz

Doradztwa filozoficznego i coachingu

3 października 2018 (środa)

10.00 -11.00

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UŚ

Aula im. Prof. Kazimierza Popiołka

Plany zajęć na semestr zimowy r.a. 2018-2019

Szanowni Państwo,

Dostępne są nowe plany zajęć na nadchodzący semestr:

Plany zajęć mogą ulec zmianom.

Uwaga! W razie problemów z załącznikami PDF należy je ściągać po odświeżeniu strony w przeglądarce.

dr Michał Czuba - ostatni dyżur we wrześniu

Ostatnie konsultacje we wrześniu dr Michała Czuba odbędą się 25 września w godzinach 11.15-12.40, pok 102, WNS.

Pierwszy licencjat na kognitywistce

Pani Gabriela Gruszka jest pierwszą absolwentką międzywydziałowego kierunku Kognitywistyka, prowadzonego przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach. W czerwcu złożyła egzamin licencjacki przedstawiając opracowanie pt. „Taniec w perspektywie neurokognitywistycznej”.

Gabriela Gruszka, rozwinęła i pogłębiła w niej swoje zainteresowania tańcem nowoczesnym i współczesnym. Jest bowiem adeptką kilku szkół tańca. Pracę recenzenci ocenili jako bardzo dobrą. Wysoka średnia ocen zaowocowała dyplomem z ostateczną oceną celującą.

W ten sposób Gabriela Gruszka łączy klasyczny ideał kalokagathii – równoczesnego rozwoju umysłu i ćwiczenia zdolności fizycznych. Dyplomantka zamierza kontynuować studia na wybranym kierunku. Kognitywistyka i jej neurobiologiczne podstawy będą miały coraz większe znaczenie w świecie odwołującym się do rozbudowanej wiedzy specjalistycznej i współdziałania umysłu człowieka zesztuczną inteligencją.