Erasmus+

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na studia i praktyki w roku akademickim 2019/2020.
TERMIN APLIKOWANIA POPRZEZ SYSTEM USOS: od 27 lutego do 17 marca 2019.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 18 marca 2019 r. (poniedziałek), od godz. 9.30, pokój 310.
Więcej informacji można znaleźć tu.

Zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi

Mgr Michal Šedík, PhD.

z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mateja Bela

w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji

Tytuł wykładu:   The Problem of Interpretation in Visual Arts

Termin: wtorek, 26 luty

Godzina: 11.10

Sala: 332

WYKŁAD OGÓLNOFILOZOFICZNY PROF. A. J. NORASA

Pierwsze spotkanie w ramach wykładu ogólnofilozoficznego prof. A. J. Norasa odbędzie się w dniu 5 marca 2019 roku o godz. 16:00 w sali sympozjalnej III. Wykład na temat Nicolaia Hartmanna interpretacja Heglowskiego pojęcia procesu dialektycznego wygłosi dr Alicja Pietras. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Seminarium „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”

Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki oraz Zakład Logiki i Metodologii IF UŚ zapraszają na seminarium ogólnofilozoficzne „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”.

Seminarium odbywać się będzie w nadchodzącym semestrze we wtorki, w godzinach 16.00 – 18.00, w sali 332.

Dokładny plan seminarium można znaleźć tu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

Szanowni Studenci wszystkich kierunków!

Rejestracja w systemie USOS na zajęcia w semestrze letnim będzie możliwa od 11 lutego ok. godziny 19.

Dokładny harmonogram rejestracji można znaleźć tu.

Wykaz wydawnictw naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało długo oczekiwany komunikat „Wykaz wydawnictw naukowych”, który zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji publikacji książkowych (monografii, prac pod redakcją, rozdziałów) w latach 2017–2020.

Wykaz dostępny pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf