Wykłady dra Marcina Fabjańskigo pt. Antyczne terapie: cztery modele rozkwitania.

Instytut Filozofii Wydziału Humanistycznego zaprasza na wykłady dra Marcina Fabjańskigo pt. Antyczne terapie: cztery modele rozkwitania.

W wielu szkołach starożytnych postrzegano filozofię jako terapię duszy, która ma prowadzić do pełnego rozwinięcia ludzkiego potencjału, czyli rozkwitnięcia (zwanego eudajmonią, czy przebudzeniem umysłu). Podczas wykładów zostaną przedstawione cztery style antycznej terapii – stoicki, buddyjski, epikurejski i taoistyczny – oraz to, jak odkrycia owych szkół mogą pomóc nam dobrze żyć we współczesnym świecie.

Tematem pierwszego wykładu będzie: Stoicyzm: panowanie nad wewnętrzną mową

Stoicy ćwiczyli się pilnie w skupianiu uwagi na procesach myślowych oraz rozumieniu ich wpływu na emocje i sposób działania (prohairesis). Wykład odpowie na pytanie, na czym polega ten szczególny trening i jaką rolę pełni w nim rozwijanie cnót oraz pozytywnych cech charakteru.  Stoicyzm wytworzył swoje własne techniki medytacyjne, zbliżone nieco do współczesnych technik uważnościowych, dające się stosować w codziennym życiu. Ukoronowaniem praktyki stoickiej, rozkwitnięciem według tej szkoły, ma być dostrojenie do Wszechnatury. Dążenie do tak rozumianego rozkwitnięcia sprawia, że filozofia stoicka jest terapią zaangażowaną metafizycznie, podobnie jak trzy pozostałe terapie, które zostaną zaprezentowane podczas kolejnych spotkań.

Termin pierwszego wykładu: 14 maja (czwartek), godzina 17.15.

Wykłady będą odbywały się w formie zdalnej w kolejne czwartki o godzinie 17.15. W trakcie spotkań będzie można zadawać prowadzącemu pytania na czacie.

Link do transmisji: https://youtu.be/AMpbQJLtZJQ

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/255163875673971/

Rekrutacja do programu Erasmus+

Odwołanie wykładu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 i decyzją Rektora UŚ

„o zawieszeniu od dnia 11 marca 2020 roku (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego”

informuję o odwołaniu wykładu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w dniu 17.03.2020.

O ewentualnym późniejszym terminie tego wykładu będę Państwa informował

Z wyrazami szacunku

Mariusz Wojewoda

rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Szanowni Państwo, studenci filozofii, kognitywistyki oraz doradztwa filozoficznego i coachingu!

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim rozpocznie się 19 II 2020. Szczegółowy harmonogram można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowo informujemy, że rejestracja na proseminarium dla 2 roku studiów I stopnia DFiC rozpocznie się 26 II, a na przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów uzupełniających magisterskich filozofii rozpocznie się 02 III.

spotkanie organizacyjne - zmiana terminu

Ze względu na zmianę godziny Kolegium Dydaktycznego, spotkanie organizacyjne dla studentów kierunków: Doradztwo Filozoficzne i Coaching, Filozofia oraz Kognitywistyka zostaje przesunięte na:  27 lutego (czwartek), godzinę 11.45 (sala sympozjalna III).

Serdecznie przepraszamy za tę zmianę i prosimy Państwa o liczną obecność (na zebraniu zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące studiów).

Z wyrazami szacunku

dr Agnieszka Woszczyk, prof UŚ

dr Magdalena Wołek

Plany zajęć dla DFiC

W zakładce "Plany zajęć" są już dostępne plany na semestr letni dla studentów DFiC. Plany mogą jeszcze ulec drobnym zmianom.