DR HAB. ARKADIUSZ BUBAK - ENERGIA: OD CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA

INSTYTUT FILOZOFII ORAZ INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

serdecznie zapraszają na kolejny w tym semestrze wykład w ramach seminarium "Problem granic w filozofii i nauce", który wygłosi dr hab. Arkadiusz Bubak z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego na temat: "Energia: od ciemności do światła".

Wykład odbędzie się 7 listopada 2018 (środa) o godz.16.00 w Sali Sympozjalnej III, IV piętro (WNS, ul. Bankowa 11).

Dyskusja

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do opublikowanych założeń organizacji i struktury uczelni, uważam, że powinniśmy je przemyśleć i zająć określone stanowisko. Szczególnie ze względu na dotychczasowy brak komunikacji z władzami oraz biorąc pod uwagę skalę zmian, sądzę, że dyskusja na te fundamentalne tematy jest konieczna, a nasz głos w tej sprawie powinien być przemyślany, a w konsekwencji donośny. Teraz jest czas rudymentarnych konsultacji, a w ich efekcie zmian, które wpłyną na formę i treść naszej pracy w najbliższych latach. W moim przekonaniu istnieje paląca potrzeba przedyskutowania tych założeń, ponieważ z punktu widzenia naszego Instytutu wymagają one nie tylko krytycznego namysłu, ale również zdecydowanych decyzji. Zachęcam Państwa do lektury tych propozycji i do ich przemyślenia, a w efekcie do sprecyzowania względnie spójnego stanowiska Instytutu Filozofii. Wydaje mi się, że nie możemy w tej sprawie milczeć, a nawet gdybyśmy to robili, to – mówiąc skrajnie patetycznie – następne pokolenia nam tego nie wybaczą. Więcej nawet, z racji zakresu naszych naukowych powinności nie możemy pozostać bierni i dać się prowadzić obcym pasterzom.

 Alea iacta est – do nas należy to, co z nimi zrobimy. Zapraszam na dyskusję wszystkich pracowników Instytutu we wtorek, 30.10.2018 o godz. 10.00.  

Dariusz Kubok

Wykład PTF - prof. dr hab. Tadeusz Szubka - Polskie ślady filozoficzne w Cambridge w pierwszej połowie XX w.

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE

ODDZIAŁ W KATOWICACH

Z A P R A S Z A


NA WYKŁAD PROF. DR HAB. Tadeusza Szubki (Uniwersytet Szczeciński)

NA TEMAT:

Polskie ślady filozoficzne w Cambridge w pierwszej połowie XX w.

Wykład odbędzie się 30 października 2018 (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Sympozjalnej III, IV piętro (WNS, ul. Bankowa 11).
Serdecznie zapraszamy!

Grant dla Instytutu Filozofii UŚ

Nasz młody pracownik dr Sebastian Śpiewak zdobył swój pierwszy grant w konkursie NCN Miniatura.

Serdeczne gratulacje i oby tak dalej! Zachęcamy innych pracowników i doktorantów do składania wniosków.

https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2

1 roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Zajęcia dla 1 roku studiów niestacjonarnych II stopnia rozpoczynają się 20.10.2018  o godz. 10.00.

Rejestracji studentów niestacjonarnych DFC

 

I tura rejestracji na zajęcia na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów 3 roku Doradztwa filozoficznego i coachingu studiów niestacjonarnych I stopnia.

 

KOD REJESTRACJI

 

OPIS REJESTRACJI

DATA OD

DATA DO

05-N1-OBDF5-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe -5 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia niestacjonarne I stopnia

od 18:00 - 10.10.2018

do 23:59 - 31.10.2018