PROF. DR HAB. JERZY KACZOROWSKI - HIPOTEZA RIEMANNA: WYCIECZKA POZA GRANICE WIEDZY

Serdecznie zapraszamy na ostatni już w tym semestrze wykład w ramach interdyscyplinarnego seminarium "Problem granic w filozofii i nauce", który wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski z Zakładu Algebry i Teorii Liczb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nt. "Hipoteza Riemanna: wycieczka poza granice wiedzy.”

Wykład odbędzie się 16 stycznia 2019 (środa) o godz.16.00 w Sali Sympozjalnej III, IV piętro (WNS, ul. Bankowa 11).

KS. DR HAB. SŁAWOMIR ZIELIŃSKI - GDY TEOLOGIA SPOTYKA INNE DZIEDZINY NAUKOWE... MIĘDZY OBAWĄ A DIALOGIEM I WSPÓŁPRACĄ

Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym semestrze wykład w ramach interdyscyplinarnego seminarium "Problem granic w filozofii i nauce", który wygłosi ks. dr hab. Sławomir Zieliński z Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat: "Gdy teologia spotyka inne dziedziny naukowe... między obawą a dialogiem i współpracą".

Wykład odbędzie się 19 grudnia 2018 (środa) o godz.16.00 w Sali Sympozjalnej III, IV piętro (WNS, ul. Bankowa 11).

PROF. DR HAB. MACIEJ MAŚKA - NANOFIZYKA, CZYLI O GRANICACH MINIATURYZACJI

Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym semestrze wykład w ramach interdyscyplinarnego seminarium "Problem granic w filozofii i nauce", który wygłosi prof. dr hab. Maciej Maśka z Zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego na temat: "Nanofizyka, czyli o granicach miniaturyzacji".

Wykład odbędzie się 21 listopada 2018 (środa) o godz.16.00 w Sali Sympozjalnej III, IV piętro (WNS, ul. Bankowa 11).

DR HAB. ARKADIUSZ BUBAK - ENERGIA: OD CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA

INSTYTUT FILOZOFII ORAZ INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

serdecznie zapraszają na kolejny w tym semestrze wykład w ramach seminarium "Problem granic w filozofii i nauce", który wygłosi dr hab. Arkadiusz Bubak z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego na temat: "Energia: od ciemności do światła".

Wykład odbędzie się 7 listopada 2018 (środa) o godz.16.00 w Sali Sympozjalnej III, IV piętro (WNS, ul. Bankowa 11).

Dyskusja

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do opublikowanych założeń organizacji i struktury uczelni, uważam, że powinniśmy je przemyśleć i zająć określone stanowisko. Szczególnie ze względu na dotychczasowy brak komunikacji z władzami oraz biorąc pod uwagę skalę zmian, sądzę, że dyskusja na te fundamentalne tematy jest konieczna, a nasz głos w tej sprawie powinien być przemyślany, a w konsekwencji donośny. Teraz jest czas rudymentarnych konsultacji, a w ich efekcie zmian, które wpłyną na formę i treść naszej pracy w najbliższych latach. W moim przekonaniu istnieje paląca potrzeba przedyskutowania tych założeń, ponieważ z punktu widzenia naszego Instytutu wymagają one nie tylko krytycznego namysłu, ale również zdecydowanych decyzji. Zachęcam Państwa do lektury tych propozycji i do ich przemyślenia, a w efekcie do sprecyzowania względnie spójnego stanowiska Instytutu Filozofii. Wydaje mi się, że nie możemy w tej sprawie milczeć, a nawet gdybyśmy to robili, to – mówiąc skrajnie patetycznie – następne pokolenia nam tego nie wybaczą. Więcej nawet, z racji zakresu naszych naukowych powinności nie możemy pozostać bierni i dać się prowadzić obcym pasterzom.

 Alea iacta est – do nas należy to, co z nimi zrobimy. Zapraszam na dyskusję wszystkich pracowników Instytutu we wtorek, 30.10.2018 o godz. 10.00.  

Dariusz Kubok

Wykład PTF - prof. dr hab. Tadeusz Szubka - Polskie ślady filozoficzne w Cambridge w pierwszej połowie XX w.

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE

ODDZIAŁ W KATOWICACH

Z A P R A S Z A


NA WYKŁAD PROF. DR HAB. Tadeusza Szubki (Uniwersytet Szczeciński)

NA TEMAT:

Polskie ślady filozoficzne w Cambridge w pierwszej połowie XX w.

Wykład odbędzie się 30 października 2018 (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Sympozjalnej III, IV piętro (WNS, ul. Bankowa 11).
Serdecznie zapraszamy!