REJESTRACJA NA ZAJĘCIA, SEM. ZIMOWY, ST. STACJONARNE (WSZYSTKIE KIERUNKI)

W związku z upłynięciem terminu internetowej rejestracji na zajęcia studenci studiów stacjonarnych niewpisani jeszcze na przedmioty proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu (pok. 18) celem dokończenia procedury.

Granica między etyką i religią - stanowisko Immanuela Kanta (prof. dr hab. Tomasz Kupś z Instytutu Filozofii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Szanowni Państwo!

We wtorek 29 października 2019 o godz. 16.00 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku przy ul. Bankowej 11 (na przeciw rektoratu) w kampusie centralnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się kolejny wykład w ramach interdyscyplinarnego seminarium "Problem granic w filozofii i nauce". Wykład zatytułowany ”Granica między etyką i religią - stanowisko Immanuela Kanta” (streszczenie) wygłosi prof. dr hab. Tomasz Kupś z Instytutu Filozofii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Serdecznie Państwa Zapraszamy!

Z poważaniem,

Alicja Pietras &Tomasz Kubalica z Instytutu Filozofii

Krystian Roleder z Instytutu Fizyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Streszczenie

SPOTKANIE KOŁA NAUKOWEGO KOGNITYWISTÓW

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na oficjalne spotkanie organizacyjne Koła Naukowego Kognitywistów. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21 października, o godzinie 18:00 w "Drzwiach zwanych koniem".

Seminarium "Problem granic w filozofii i nauce" - prof. Jan Baron "Neuroradiologia - możliwości diagnostyki i terapii”

Szanowni Państwo!

W środę 16 października 2019 o godz. 16.00 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku przy ul. Bankowej 11 (na przeciw rektoratu) w kampusie centralnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się XXII. edycja seminarium interdyscyplinarnego "Problem granic w filozofii i nauce".

Wykład zatytułowany "Neuroradiologia - możliwości diagnostyki i terapii” (streszczenie w załączeniu) wygłosi prof. dr hab. n.med. Jan Baron z Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału Medycznego w Katowicach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

Serdecznie Państwa Zapraszamy!

Z poważaniem,
Alicja Pietras &Tomasz Kubalica z Instytutu Filozofii

Krystian Roleder z Instytutu Fizyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Godziny dziekańskie 10 X

W związku z  inauguracją roku akademickiego w kampusie w Sosnowcu Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłasza godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 10 X 2019 r. od godziny 9.45 do 15.15 dla studentów Wydziału Humanistycznego.

Godziny dziekańskie 3 X

W związku z  odbywającym się   „Świętem Bankowej”  Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz ustala dzień 3 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla kierunków studiów Wydziału Humanistycznego funkcjonujących w Katowicach przy ul. Bankowej 11.