Terminy rejestracji na przedmioty w semestrze letnim: Doradztwo Filozoficzne i Coachingu

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 1,2 i 3 roku Doradztwa Filozoficznego i coachingu studiów stacjonarnych I stopnia. 

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

DATA OD – DATA DO

05-S1-DF-OB2-17/18L

 

Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

 

05-S1-DF-OB4-17/18L

 

 

Przedmioty obowiązkowe - 4sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S1-DF-PRO4-17/18L

Proseminaria do wyboru - 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 16:15    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

 

05-S1-DF-FAK4-17/18L

 

Wykłady do wyboru - 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 16:30    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S1-DF-OB6-17/18L

 

 

Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching/studia stacjonarne I stopnia/

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S1-DF-FAK6-17/18L

 

 

Wykłady do wyboru - 6 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

od 16:15    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S1-DF-PRO6-17/18L

 

Proseminaria do wyboru - 6 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

od 16:30    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

       

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 1,2 roku Doradztwa Filozoficznego i coachingu studiów stacjonarnych II stopnia.

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

DATA OD – DATA DO

05-S2-DF-OB2-17/18L

 

Przedmioty wspólne - 2 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne II stopnia/ 

         

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-SB2-17/18L

 

Przedmioty spec. Doradztwo instytucjonalne i business coaching - 2 sem. DFiC /studia stacjonarne II stopnia/

 

od 16:15    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-SL2-17/18L

 

Przedmioty spec. Doradztwo indywidualne i life coaching - 2 sem. DFiC /studia stacjonarne II stopnia / 

 

od 16:15    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

 

05-S2-DF-OB4-17/18L

 

Przedmioty wspólne - 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne II stopnia/

 

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-PRO4-17/18L

 

Proseminaria do wyboru – 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne II stopnia/

 

od 16:15     14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-SB4-17/18L

 

Przedmioty spec. Doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy - 4 sem. DFiC /studia stacjonarne II stopnia/

 

od 16:30    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

05-S2-DF-SL4-17/18L

 

Przedmioty spec. Doradztwo indywidualne i life coaching - 4 sem. DFiC /studia stacjonarne II stopnia/

od 16:30    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018

I tura rejestracji na semestr letni 2017/2018 dla studentów 2 roku Doradztwa filozoficznego i coachingu studiów niestacjonarnych I stopnia.

 

REJESTRACJA

OPIS REJESTRACJI

DATA OD – DATA DO

05-N1-DF-OB4-17/18L

 

Wybór grupy laboratoryjnej - 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia niestacjonarne I stopnia/

 

od 16:00    14.02.2018

do 23:59    28.02.2018