Zmarł dr Grzegorz Mitrowski

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł od nas długoletni pracownik Instytutu Filozofii UŚ dr Grzegorz Mitrowski. Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.