Wykłady dra Marcina Fabjańskigo pt. Antyczne terapie: cztery modele rozkwitania.

Instytut Filozofii Wydziału Humanistycznego zaprasza na wykłady dra Marcina Fabjańskigo pt. Antyczne terapie: cztery modele rozkwitania.

W wielu szkołach starożytnych postrzegano filozofię jako terapię duszy, która ma prowadzić do pełnego rozwinięcia ludzkiego potencjału, czyli rozkwitnięcia (zwanego eudajmonią, czy przebudzeniem umysłu). Podczas wykładów zostaną przedstawione cztery style antycznej terapii – stoicki, buddyjski, epikurejski i taoistyczny – oraz to, jak odkrycia owych szkół mogą pomóc nam dobrze żyć we współczesnym świecie.

Tematem pierwszego wykładu będzie: Stoicyzm: panowanie nad wewnętrzną mową

Stoicy ćwiczyli się pilnie w skupianiu uwagi na procesach myślowych oraz rozumieniu ich wpływu na emocje i sposób działania (prohairesis). Wykład odpowie na pytanie, na czym polega ten szczególny trening i jaką rolę pełni w nim rozwijanie cnót oraz pozytywnych cech charakteru.  Stoicyzm wytworzył swoje własne techniki medytacyjne, zbliżone nieco do współczesnych technik uważnościowych, dające się stosować w codziennym życiu. Ukoronowaniem praktyki stoickiej, rozkwitnięciem według tej szkoły, ma być dostrojenie do Wszechnatury. Dążenie do tak rozumianego rozkwitnięcia sprawia, że filozofia stoicka jest terapią zaangażowaną metafizycznie, podobnie jak trzy pozostałe terapie, które zostaną zaprezentowane podczas kolejnych spotkań.

Termin pierwszego wykładu: 14 maja (czwartek), godzina 17.15.

Wykłady będą odbywały się w formie zdalnej w kolejne czwartki o godzinie 17.15. W trakcie spotkań będzie można zadawać prowadzącemu pytania na czacie.

Link do transmisji: https://youtu.be/AMpbQJLtZJQ

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/255163875673971/