REJESTRACJA NA ZAJĘCIA, SEM. ZIMOWY, ST. STACJONARNE (WSZYSTKIE KIERUNKI)

W związku z upłynięciem terminu internetowej rejestracji na zajęcia studenci studiów stacjonarnych niewpisani jeszcze na przedmioty proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu (pok. 18) celem dokończenia procedury.