Karta Nauczyciela Akademickiego

Karty Nauczyciela Akademickiego

Zadaniem tego systemu jest umożliwienie nauczycielom akademickim gromadzenia w systemie informatycznym wszystkich informacji dotyczących Państwa kariery zawodowej i naukowej.