Rejestracja na zajęcia

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS ROZPOCZNIE SIĘ 2.10.2019 PO GODZ. 19.30. UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY PAŃSTWU O OBOWIĄZKU REJESTROWANIA SIĘ NA ZAJĘCIA PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE KIERUNKU STUDIÓW NA DANY SEMESTR. STUDENT NIEZAREJESTROWANY NIE  MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZALICZENIA Z MODUŁU.