Projekt Buddy w sekcji ESN UŚ Katowice

Klaudia Pustuł,

Buddy Program Coordinator,

Członek Komisji Rewizyjnej,

ESN UŚ Katowice