Erasmus+

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na studia i praktyki w roku akademickim 2019/2020.
TERMIN APLIKOWANIA POPRZEZ SYSTEM USOS: od 27 lutego do 17 marca 2019.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 18 marca 2019 r. (poniedziałek), od godz. 9.30, pokój 310.
Więcej informacji można znaleźć tu.