Wykaz wydawnictw naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało długo oczekiwany komunikat „Wykaz wydawnictw naukowych”, który zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji publikacji książkowych (monografii, prac pod redakcją, rozdziałów) w latach 2017–2020.

Wykaz dostępny pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf