Dyskusja

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do opublikowanych założeń organizacji i struktury uczelni, uważam, że powinniśmy je przemyśleć i zająć określone stanowisko. Szczególnie ze względu na dotychczasowy brak komunikacji z władzami oraz biorąc pod uwagę skalę zmian, sądzę, że dyskusja na te fundamentalne tematy jest konieczna, a nasz głos w tej sprawie powinien być przemyślany, a w konsekwencji donośny. Teraz jest czas rudymentarnych konsultacji, a w ich efekcie zmian, które wpłyną na formę i treść naszej pracy w najbliższych latach. W moim przekonaniu istnieje paląca potrzeba przedyskutowania tych założeń, ponieważ z punktu widzenia naszego Instytutu wymagają one nie tylko krytycznego namysłu, ale również zdecydowanych decyzji. Zachęcam Państwa do lektury tych propozycji i do ich przemyślenia, a w efekcie do sprecyzowania względnie spójnego stanowiska Instytutu Filozofii. Wydaje mi się, że nie możemy w tej sprawie milczeć, a nawet gdybyśmy to robili, to – mówiąc skrajnie patetycznie – następne pokolenia nam tego nie wybaczą. Więcej nawet, z racji zakresu naszych naukowych powinności nie możemy pozostać bierni i dać się prowadzić obcym pasterzom.

 Alea iacta est – do nas należy to, co z nimi zrobimy. Zapraszam na dyskusję wszystkich pracowników Instytutu we wtorek, 30.10.2018 o godz. 10.00.  

Dariusz Kubok