Studenci pierwszego roku Filozofii i Kognitywistyki studiów licencjackich

UWAGA!

Studenci pierwszego roku Filozofii i Kognitywistyki (dotyczy studiów I-go stopnia)!

Rejestrując się na zajęcia, proszę wybrać jedną grupę zajęciową dla wszystkich przedmiotów.

Na przykład: jeśli zapisujecie się Państwo do grupy nr 2 na dane zajęcia, to proszę wpisać się również do grupy nr 2 na wszystkie pozostałe zajęcia przewidziane w planie.   

Dzięki temu unikniemy kolizji i bałaganu.

W przypadku łamania tej zasady:

– na filozofii decydujący będzie wpis na zajęcia z „Propedeutyki filozofii” (student/ka zostanie przydzielony/a do grupy o numerze odpowiadającym wpisowi na Propedeutykę filozofii);  

– na kognitywistyce decydować będzie wpis na zajęcia z „Wprowadzenia do kognitywistyki” (student/ka zostanie przydzielony/a do grupy o numerze odpowiadającym wpisowi na Wprowadzenia do kognitywistyki).