Rejestracja na zajęcia

UWAGA! AKTUALNE INFORMACJE O REJESTRACJACH ZNAJDUJĄ SIĘ W USOS-ie pod adresem: https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0505

 

I tura rejestracji na zajęcia na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów 1,2 i 3 roku Filozofii, studiów stacjonarnych I stopnia.

 

KOD REJESTRACJI

 

OPIS REJESTRACJI

DATA OD

DATA DO

05-FI-S1-OB1-18/19Z

 

Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. fizolofia /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 20:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S1-OB3-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. filozofia, wszystkie specjalności /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 20:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S1-OB5-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. filozofia, wszystkie specjalności /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 20:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S1-WF5-18/19Z

Wykłady fakultatywne - 5 sem. filozofia, wszystkie specjalności /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 20:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S1-PS5-18/19Z

Proseminarium - 5 sem. filozofia, wszystkie specjalności /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 20:20 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

 

I tura rejestracji na zajęcia na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów 1 i 2 roku Filozofii, studiów stacjonarnych II stopnia.

 

KOD REJESTRACJI

 

OPIS REJESTRACJI

DATA OD

DATA DO

05-FI-S2-OB1-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. Filozofia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S2-PS1-18/19Z

Proseminaria specjalizacyjne I - 1 sem. Filozofia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:40 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S2-PIN1-18/19Z

Proseminaria interdyscyplinarne I - 1 sem. Filozofia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S2-WMS1-18/19Z

Wykłady monograficzne specjalizacyjne - 1 sem. Filozofia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:20 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S2-KON1-18/19Z

 

Filozoficzne konwersatorium subdyscyplinarne – 1 sem. Filozofiia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:30 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S2-OB3-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. Filozofia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S2-WMS3-18/19Z

   

Wykłady monograficzne specjalizacyjne - 3 sem. Filozofia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S2-PIN3-18/19Z

Proseminarium interdyscyplinarne II – 3 sem. Filozofia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-FI-S2-WM3-18/19Z

 

Wykład monograficzny – 3 sem. Filozofia /studia stacjonarne II stopnia/

od 20:30 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

 

 

I tura rejestracji na zajęcia na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów 1,2 i 3 roku Kognitywistyki, studiów stacjonarnych I stopnia.

 

KOD REJESTRACJI

 

OPIS REJESTRACJI

DATA OD

DATA DO

05-S1-KO-OB01-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-KO-OB03-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-KO-WM03-18/19Z

 

Wykłady monograficzne - 3 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

od 19:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-KO-PR03-18/19Z

Proseminaria - 3 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

 

od 19:20 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-KO-FA03-18/19Z

 

Wykłady fakultatywne - 3 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

od 19:30 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-KO-OB05-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-KO-WM05-18/19Z

 

Wykłady monograficzne - 5 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

od 19:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-KO-PR05-18/19Z

Proseminaria - 5 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

od 19:20 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-KO-FA05-18/19Z         

 

Wykłady fakultatywne – 5 sem. Kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/

od 19:30 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

 

I tura rejestracji na zajęcia na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów 1,2 i 3 roku Doradztwa filozoficznego i coachingu studiów stacjonarnych I stopnia.

 

KOD REJESTRACJI

 

OPIS REJESTRACJI

DATA OD

DATA DO

05-S1-DF-OB1-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne I stopnia

 

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-DF-OB3-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne I stopnia

 

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-DF-FAK3-18/19Z

Wykłady do wyboru - 3 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne I stopnia

 

od 19:15 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-DF-OB5-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne I stopnia

 

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-DF-FAK5-18/19Z

Wykłady do wyboru - 5 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne I stopnia

 

od 19:15 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S1-DF-PRO5-18/19Z

Proseminaria do wyboru - 5 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne I stopnia

 

od 19:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

 

I tura rejestracji na zajęcia na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów 1 i 2 roku Doradztwa filozoficznego i coachingu studiów stacjonarnych II stopnia.

KOD REJESTRACJI

 

OPIS REJESTRACJI

DATA OD

DATA DO

05-S2-DF-SL1-18/19Z

Wybór specjalności - doradztwo indywidualne i life coaching - 1 sem. DFiC studia stacjonarne II stopnia

 

od 19:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S2DF-SB1-18/19Z

Wybór specjalności - doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy - 1 sem. DFiC studia stacjonarne II stopnia

 

od 19:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S2-DF-OB1-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne II stopnia

 

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S2-DF-FAK1-18/19Z

Wykłady fakultatywne - 1 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne II stopnia

 

od 19:15 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S2-DF-OB3-18/19Z

Przedmioty obowiązkowe -3 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne II stopnia

 

od 19:15 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S2-DF-SB3-18/19Z

Przedmioty spec. doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy - 3 sem. DFiC, studia stacjonarne II stopnia

 

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S2-DF-SL3-18/19Z

Przedmioty specjalności doradztwo indywidualne i life coaching - 3 sem. DFiC stacjonarne II stopnia

 

od 19:00 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.2018

05-S2-DF-PRO3-18/19Z

Proseminaria do wyboru -3 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne II stopnia

od 19:10 - 02.10.2018

do 23:59 - 16.10.201