Dr Michał Czuba - wpisy

Szanowni Państwo,

Dr Michał Czuba, prosi o kontakt osoby, które nie mają wpisów w indeksach lub nie pisały zaliczeń, na konsultacjach w dniach: 15.06; 29.06; 06.07; 13.07 godziny 11.00-12.30, pok. 102 WNS
23.06 godziny 9-11, pok 102 WNS.