Seminarium - „Neokantyzm a neoheglizm” - prof. dr hab. A.J. Noras

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej zaprasza na seminarium, podczas którego referat pt. „Neokantyzm a neoheglizm” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Noras. Seminarium odbędzie się w najbliższy wtorek (6 marca br.), o godzinie 16.00, w sali symp. III.