Uwaga studenci Doradztwa filozoficznego i coachingu (studia niestacjonarne)

Uwaga studenci 1 roku Doradztwa filozoficznego i coachingu (studia niestacjonarne II stopnia):

Dr hab. Aleksander Bańka informuje osoby zapisane do niego na seminarium dyplomowe, że najbliższe seminarium (26 lutego o godzinie 14.45) nie odbędzie się. Zajęcia zostaną odrobione 13 maja, od godziny 16.45. Osoby, które chciałyby spotkać się z prowadzącym przed kolejnym seminarium (26 marca) mają taką możliwość w dniu 11 marca, o godzinie 19.00.

Uwaga studenci 3 roku Doradztwa filozoficznego i coachingu (studia niestacjonarne I stopnia):

Dr hab. Aleksander Bańka informuje osoby zapisane do niego na seminarium dyplomowe, że najbliższe seminarium, planowane na 4 marca, zostaje przeniesione i odbędzie się 18 marca, o godzinie 8.00.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Uwaga studenci Doradztwa filozoficznego i coachingu (studia niestacjonarne) została wyłączona

Rejestracja na zajęcia na moduły ogólnouczelniane w semestrze letnim

Szanowni Państwo,

rejestracja na zajęcia na moduły ogólnouczelniane w semestrze letnim będzie przebiegała następująco:
1) Studia stacjonarne: rozpoczęcie rejestracji 23.02.2017 o godz. 21.00 – rejestracja potrwa do 1.03.2017;
2) Studia niestacjonarne: rozpoczęcie rejestracji 23.02.2017 o godz. 20.00 – rejestracja potrwa do 1.03.2017.

W związku z powyższym zajęcia z modułów ogólnouczelnianych na studiach stacjonarnych rozpoczną się począwszy od 27.02.2017 r.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Rejestracja na zajęcia na moduły ogólnouczelniane w semestrze letnim została wyłączona

Moduł ogólnouczelniany – zajęcia odwołane

Szanowni Państwo,

moduł ogólnouczelniany w tym tygodniu nie odbywa się.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Moduł ogólnouczelniany – zajęcia odwołane została wyłączona

Plany zajęć – Semestr letni – DFiC i Filozofia

Szanowni Państwo,

zakładka plany została uaktualniona dla DFiC oraz Filozofii.

JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY, ŻE WSZYSTKIE PLANY MOGĄ JESZCZE ULEC ZMIANIE.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plany zajęć – Semestr letni – DFiC i Filozofia została wyłączona

Plany zajęć – Semestr letni – Kognitywistyka, Filozofia

Szanowni Państwo,

zakładka plany została uaktualniona dla Kognitywistyki oraz Filozofii.

JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY, ŻE WSZYSTKIE PLANY MOGĄ JESZCZE ULEC ZMIANIE.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plany zajęć – Semestr letni – Kognitywistyka, Filozofia została wyłączona

Rejestracja USOS – terminy

Szanowni Państwo,

rejestracja USOS na zajęcia dla studentów I stopnia Kognitywistyki oraz I i II stopnia Doradztwa Filozoficznego i Coachingu rozpocznie się 16.02.2017 od godz. 16.00, a dla Filozofii I i II stopnia 20.02.2017 od godz. 17.00.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Rejestracja USOS – terminy została wyłączona

Terminy rejestracji – Kognitywistyka

Rejestracja Opis rejestracji Liczba studentów Termin rejestracji
05-S1-KO-OB02-16/17L Przedmioty obowiązkowe – 2 sem. kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/ 62 16:00 16.02.2017 – 23:59, 26.02.2017
05-S1-KO-OB04-16/17L Przedmioty obowiązkowe – 4 sem. kognitywistyka /stacjonarne I stopnia/ 35 16:00 16.02.2017 – 23:59, 26.02.2017
05-S1-KO-PR02-16/17L Proseminaria – 2 sem. kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/ 62 16:30 16.02.2017 – 23:59, 26.02.2017
05-S1-KO-PR04-16/17L Proseminaria – 4 sem. kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/ 35 16:30 16.02.2017 – 23:59, 26.02.2017
05-S1-KO-WM02-16/17L Wykłady monograficzne – 2 sem.kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/ 62 17:00 16.02.2017 – 23:59, 26.02.2017
05-S1-KO-WM04-16/17L Wykłady monograficzne – 4 sem.kognitywistyka /studia stacjonarne I stopnia/ 35 17:00 16.02.2017 – 23:59, 26.02.2017
Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Terminy rejestracji – Kognitywistyka została wyłączona

Plany zajęć – Semestr letni – DFiC (studia stacjonarne)

Szanowni Państwo,

zakładka plany została uaktualniona dla DFiC.

JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY, ŻE WSZYSTKIE PLANY MOGĄ JESZCZE ULEC ZMIANIE.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plany zajęć – Semestr letni – DFiC (studia stacjonarne) została wyłączona

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka (w) szkole.
Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Społeczno-Medyczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku.

            W zeszłym roku skupiliśmy się na zagadnieniu podstawy programowej etyki
i filozofii, a także na zależnościach występujących między filozofią, etyką i religią, tak w wymiarze naukowym, jak i dydaktycznym. Podczas tegorocznej edycji pragniemy podjąć refleksję nad etykami zawodowymi. Zapraszamy do przedstawienia wyników badań nad kodeksami poszczególnych zawodów.

W obecnym czasie zapowiedzianych reform systemu edukacji i funkcjonowania szkolnictwa wyższego warto w szczególnie wnikliwy sposób podjąć próbę historycznego, filozoficznego i socjologicznego ujęcia etosu pracy nauczyciela.
W debacie publicznej ważne miejsce zajmują także spory o charakterze bioetycznym. Stanowi to dobry kontekst do rozważań związanych z kodeksem lekarskim oraz kodeksami innych, często niesłusznie pomijanych, zawodów branży medycznej. Jednocześnie sytuacja ta jest doskonałą okazją do wskazania różnorodności problemów etycznych współczesnej medycyny, które nie mogą być sprowadzone tylko do kwestii bioetycznych. Te dwa konkretne przykłady refleksji z zakresu etyki zawodowej są bezpośrednio związane z działalnością organizatorów konferencji, jednak to Państwa zgłoszenia nadadzą ostateczny kształt naszemu spotkaniu. Zapraszamy również do przedstawienia zagadnień związanych z metodologią etyki zawodowej i dydaktyką poszczególnych etyk zawodowych (w ramach zajęć w szkołach przygotowujących do zdobycia kwalifikacji zawodowych i programów uniwersyteckich).

Obok tego zagadnienia pragniemy podjąć również te związane z – mającą już swoje miejsce w obrębie badań naukowych – dydaktyką filozofii, co z kolei może przynieść wiele inspiracji dla nauczycieli filozofii i etyki. Trzeci krąg tematyczny stanowi filozofia edukacji jako osobna dziedzina filozoficzna.

Konferencja ma charakter otwarty i kierowana jest również do pedagogów, psychologów, socjologów i wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką. Liczymy, że podzielą się Państwo własnymi refleksjami, wynikami badań oraz zdobytym w praktyce nauczycielskiej i administracyjnej doświadczeniem.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesłać do dnia 12 lutego  na adres:
etyka-w-szkole@wp.pl. Abstrakty (1100-1500 znaków) wraz z słowami kluczowymi, tytułem wystąpienia oraz afiliacją będą opublikowane w Księdze Abstraktów. Prosimy zatem o przygotowanie zgłoszenia zgodnie z wymogami. Po konferencji istnieje możliwość opublikowania artykułów w językach kongresowych.

Opłata konferencyjna wynosi  430  zł dla uczestników czynnych i pokrywa wszystkie koszty związane z udziałem w konferencji w czasie jej trwania (m.in. pełne wyżywienie, nocleg, materiały, spotkania towarzyszące).

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”

4-5.04.2017

  1. Imię i nazwisko
  2. Tytuł/stopień naukowy
  3. Afiliacja
  4. Tytuł
  5. Abstrakt (1100-1500 znaków)
  6. Słowa kluczowe (max. 5)

Abstrakty prelegentów zostaną opublikowane

Opublikowano Kadra, Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe” została wyłączona

Plany zajęć – Semestr letni – Kognitywistyka

Szanowni Państwo,

zakładka plany została uaktualniona dla Kognitywistyki.

JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY, ŻE WSZYSTKIE PLANY MOGĄ JESZCZE ULEC ZMIANIE.

Opublikowano Ogłoszenia, Studenci | Możliwość komentowania Plany zajęć – Semestr letni – Kognitywistyka została wyłączona