Wydawnictwo UŚ

Strona wydawnictwa

Historia

Uczelniana oficyna wydawnicza powstała w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego. Dnia 1 września 1975 roku Dział Wydawniczy przekształcono w Wydawnictwo, nadając mu strukturę typową dla tego typu jednostek. Publikacje uniwersyteckie charakteryzuje różnorodność tematyczna wynikająca z wielości dyscyplin naukowych uprawianych w naszej wszechnicy. Znajduje to odbicie w aktualnie wydawanych seriach.

Publikowane prace zbiorowe zawierają rezultaty badań nad określonym problemem bądź na ich treść składają się rozprawy naukowe podporządkowane danej dyscyplinie. Wydajemy liczne wydawnictwa ciągłe i czasopisma, których część znajduje się na punktowanej liście MNiSW. Sporą część publikacji Uniwersytetu Śląskiego stanowią opracowania monograficzne, będące często wyróżnionymi pracami doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz dysertacjami samodzielnych pracowników naukowych. Odrębną dziedziną działalności edytorskiej są pomoce dydaktyczne dla studentów, w tym słuchaczy studiów zaocznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydaje rocznie średnio 150 tytułów o łącznej objętości 2 700 arkuszy wydawniczych.

Pracami oficyny uczelnianej kierują: dyrektor Wydawnictwa  dr hab. Paweł Jędrzejko, z-ca dyrektora ds. Procesu Wydawniczego i Digitalizacji dr Magdalena Piekara, z-ca dyrektora ds. Finansów mgr Beata Klyta.

Wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (marzec 1998 r.) poświęcone w całości prezentacji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Pracownicy

Dyrektor Wydawnictwa UŚ

Paweł Jędrzejko   e-mail: pawel.jedrzejko@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56

Zastępcy Dyrektora

ds. Finansów:
Beata Klyta  e-mail: beata.klyta@us.edu.pl; tel. 32 359 15 70
ds. Procesu Wydawniczego i Digitalizacji:
Magdalena Piekara  tel. 32 359 15 70
Sekretarz Wydawnictwa

Monika Kowalczyk-Piaseczna   e-mail: monika.kowalczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56

Sekretariat

Katarzyna Kondracka   e-mail: katarzyna.kondracka@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57
Danuta Stencel   e-mail: danuta.stencel@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57

Redaktor Naczelny

Małgorzata Pogłódek   tel. 32 359 18 15

Zespół redakcyjny

Magdalena Białek   e-mail: magdalena.bialek@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94

Aleksandra Gaździcka   e-mail: aleksandra.gazdzicka@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94

Barbara Jagoda   e-mail: barbara.jagoda@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94

Barbara Konopka   e-mail: barbara.konopka@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82

Barbara Malska   e-mail: barbara.malska@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82

Gabriela Marszołek   e-mail: gabriela.marszolek@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60

Olga Nowak   e-mail: olga.nowak@us.edu.pl; tel. 359 13 82

Agnieszka Plutecka   e-mail: agnieszka.plutecka@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82

Joanna Szewczyk   e-mail: joanna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82

Magdalena Starzyk   e-mail: magdalena.starzyk@us.edu.pl; tel 32 359 19 90

Barbara Todos-Burny   e-mail: barbara.todos-burny@us.edu.pl; tel. 32 359 19 90

Katarzyna Więckowska   e-mail: katarzyna.wieckowska@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82

Krystian Wojcieszuk   e-mail: krystian.wojcieszuk@us.edu.pl; tel. 32 359 19 90

Redakcja techniczna i korekta

Barbara Arenhövel   e-mail: barbara.arenhovel@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58

Małgorzata Pleśniar   e-mail: malgorzata.plesniar@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58

Lidia Szumigała   tel. 32 359 19 89

Pracownia Składu Komputerowego

Bogusław Chruściński   e-mail: boguslaw.chruscinski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Grażyna Szewczyk  e-mail: grazyna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Edward Wilk   e-mail: edward.wilk@us.edu.pl; tel. 33 854 64 37

Marek Zagniński   e-mail: marek.zagninski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Alicja Załęcka   e-mail: alicja.zalecka@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Zespół poligrafii i kolportażu

Karina Borecka   e-mail: karina.borecka@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03

Ligia Dziadas   e-mail: ligia.dziadas@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Paulina Dubiel   e-mail: paulina.dubiel@us.edu.pl; tel. 32 359 15 70

Marzena Marczyk   e-mail: marzena.marczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60