Konferencja – III Colloquia Mediaevalia Catoviciensia

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję, współorganizowaną przez Stowarzyszenie Mediewistów Polskich, pt. III Colloquia Mediaevalia Catoviciensia, które odbędą się dnia 13.05.2017 r. w Sali Seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach przy ul. Bankowej 11a.

Program konferencji:

10:30-10:45: Dr hab. Hanna Wojtczak: Powitanie Uczestników i otwarcie obrad

Interpunkcja 10:45-12:00
Prof. dr hab. E. Jung (UŁ), Dr Robert Podkoński (UŁ): Interpunkcja w sylogizmach i innych wnioskowaniach logicznych

Dr M. Bieniak-Nowak (UW), Dr W. Wciórka (UW): Interpunkcja w rękopisach XIII-wiecznych: czy brać pod uwagę?

Dr M. Trepczyński (UW): Interpunkcja w edycjach kwestii teologicznych Stefana Langtona

Dr M. Mansfeld, Dr M. Stanek (UW): Zagadnienie tzw. interpunkcji logicznej w edycjach krytycznych

PRZERWA KAWOWA 12:00-12:15

Ortografia: 12:15-13:00
Dr hab. M. Gensler, prof. UŁ: Dlaczego warto klasycyzować pisownię?

Dr hab. K. Krauze-Błachowicz, prof. UW: Problem pisowni wyrazów greckich  w edycjach rękopisów i starych druków

Dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. UMCS: Problem pisowni polskich nazw geograficznych i imion własnych w edycjach XV-wiecznych komentarzy do dzieł filozoficznych na przykładzie Quaestiones in libros Parvorum naturalium Aristotelis Pawła z Worczyna

Metody transkrypcji 13:00-13:45
Dr hab. M. Mejor, prof. UKSW:  Metody transkrypcji w edycjach średniowiecznych tekstów łacińskich .

Mgr O. Dżana (KUL): Edycja krytyczna średniowiecznego zapisu muzycznego

PRZERWA 13:45-14:45

 Zagadnienie gloss 14:45-15:30

Dr hab. W. Bajor (KUL): Problematyka językowej komunikacji w edycjach glos marginalnych vel interlinearnych

Dr hab. H. Wojtczak (UŚ): Glossy jako integralna część komentarza oraz przykład funkcjonowania komentarza w środowisku intelektualnym na przykładzie krakowskich komentarzy logicznych z XV wieku

Struktura tekstu 15:30-16:30
Dr J. Papiernik (UŁ): Format i podział tekstów rękopiśmiennych i starodrukowych

Mgr Ł. Tomanek (UŚ): Podział tekstu jako element jego interpretacji na przykładzie komentarza Marsyliusza z Inghen do Sentencji Piotra Lombarda

Ks. mgr R. Żurek (UŚ): Wielostopniowy podział kwestii na przykładzie komentarza Marsyliusza z Inghen do Sentencji Piotra Lombarda

Mgr P. Superat (UŚ): Problem zapisu w edycjach not marginalnych dotyczących struktury tekstu na przykładzie komentarza Marsyliusza z Inghen do Sentencji Piotra Lombarda

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadra, Ogłoszenia, Studenci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.