Praktyki

Szanowni Państwo,
opiekunem praktyk jest dr hab. M. Wojewoda, a osobą podpisującą umowy ze strony władz Wydziału jest Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon
(ul. Bankowa 11, pokój 2).

Druki, oświadczenia i regulamin:
OŚWIADCZENIE (PDF)
POROZUMIENIE - wzór wypełnienia z uwagi na specyfikę kierunku (PDF)
Raport z przebiegu praktyki (DOCX)
Regulamin Praktyk Studenckich DFC

 

Druki, oświadczenia obwiązujące od roku akademickiego 2017/2018:
Regulamin Praktyk Studenckich DFC
Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej
Oświadczenie studenta
Prośba o wyrażenie zgody na zaliczenie praktyki
Skierowanie